Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 898601168

Trim i hverdagen – «Gamle minner blir som nye»

Publisert 04. februar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Arbeid med eldre og personer med demens kan gi mange utfordringer, og noen er bare inspirerende å ta tak i. Prosjektet ble kalt for «Når gamle minner blir som nye».

Prosjektansvarlig:

USHT samisk

Finansieringskilde: Sametinget og USHT samisk

Prosjektleder: Kristine G. Grønmo: kristine.groenmo@karasjok.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Finnmark
Status: Avsluttet
Ferdig: Eldre

Bakgrunn

I forhold til Demensplan 2015 «Den gode dagen» er målet med tiltakene at den enkelte skal oppleve livskvalitet, trygghet og mening i hverdagen til tross for alvorlig sykdom og funksjonssvikt.

Mål

Prosjektresultatet skal være en inspirasjon for personell som jobber i eldreomsorgen til å bruke tidligere kjente, hverdagslige aktiviteter i en litt annen form. Man bruker egen kultur, hos oss den samiske, og egne minner som referanse. Minnene fremkalles/bringes frem og støttes av bilder av hyggelige motiver og kjente aktiviteter. Håpet er at dette skal få den enkelte, i tankene til å vandre på fjellet, plukke multer, skjære sennagress, dra opp storfisken, eller sage vinterved – alle årstidsbaserte og nødvendige!

Det kan fungere som en veiledning til bevegelse og gi humørfylte stunder på for eksempel en fellesstue. Aktivitetene styrker samholdet og gir et sunt og helsefremmende miljø blant eldre, og kan være med på å forebygge uønsket atferd og tendenser til mobbing som også kan forekomme blant de eldre.

Tiltak

Skal brukes jevnlig i forbindelse med aktiviteter for eldre? Det må gjennomføres i en fellesstue som er stort nok til at man kan bruke PC og prosjektor med høyttalere som redskap, i tillegg til et stort lerret slik at det blir lettere for de eldre å se bildene.

Materiell

CD og veiledningshefte. Dette kan kjøpes ved å kontakte USHT samisk.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Ved at ansatte ser effekten av tiltaket, ser gleden og interessen de eldre viser. Kunnskap om reminisens og ivaretakelse av restfunksjoner/ADL den enkelte får vedlikeholdt kommer mere frem.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Dette kan bidra til enkel aktivitet året rundt, gi glede og aktivitet. Og kunnskaper fra de eldre som ressurs kommer mere frem

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Cd’en blir fordelt under en rekke nettverkssamlinger for å spre kunnskap om denne til aktuelle kommuner.

Resultater

Tiltaket brukes som aktivitet, får i gang gode samtaler i kulturell kontekst, humør og fellesskap

Samarbeidspartnere

Sametinget, kommunene i Karasjok og Kautokeino