Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bedre tilbud til mennesker rammet av kronisk lungesykdom

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Forbedre tilbud, basert på standardisert pasientforløp, gjennom økt kompetanse og bedre samhandling i helsetjenesten.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag, Stjørdal kommune i samarbeid med Senter for omsorgsforskning Midt-Norge

Prosjektleder: Heidi Bjørgvik
Tone Sæther
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nord-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2012
Ferdig: 2012

Finansiering

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag dekker lønnskostnader til 2 prosjektkoordinatorer i 20 % stilling hver, og noe driftskostnader.

Mål

 • Skape en kunnskapsbase på helsetjenester til kronisk lungesyke. Vi tenker oss at ressursgruppa vil bli utgangspunktet for et lungenettverk som videreføres ii tiden etter prosjektet. Gruppa skal fungere som kunnskapsbase for helsetjenesten i Værnesregionen, og medlemmene i gruppa er tenkt å være ressurspersoner i sine respektive kommuner og enheter.
 • Lage en perm som skal fungere som oppslagsverk på sykdomslære, medisinering, behandling osv. Denne er tenkt distribuert til vaktrom i Værnesregionen. Lungenettverket får det videre ansvaret for å holde denne oppdatert.
 • Lage et kortfattet undervisningsopplegg til bruk i internundervisning på arbeidsplassene. Det er målsettingen at alle i ressursgruppa vil kunne gjennomføre dette undervisningsopplegget på sin arbeidsplass/hjemkommune, evt at man har hver sine særområder og overlapper hverandre.

Tiltak

 • Danne ei ressursgruppe med sykepleiere fra Stjørdal, Selbu, Tydal og Meråker kommune. Gruppa blir informert om plan for prosjektet. Ressurser og ønsker fra de forskjellige kommunene ble etterspurt.
 • Skriftlig materiale sendes ut på "høring" i gruppa etter hvert. Holde kontakten per mail. Gjennomføre to til tre møter neste år.
 • Produsere materiale til permen. Fokus har vært at det skal være lett å finne fram til det man leter etter, og forstå innholdet. Produsere og distribuere permen.
 • Igangsette hospitering på lunge poliklinikk.
 • Lage et kortfattet undervisningsopplegg til bruk i internundervisning på arbeidsplassene. Dette skal også gjøres i samarbeid med ressursgruppa.

Spredning

 • Permen skal distribueres til alle vaktrom i Værnesregionen og i fylket.
 • Undervisningsopplegget skal ut til alle enheter og kommuner, ved at medlemmene i ressursgruppa skal settes i stand til å drive dette lokalt.
 • Skrive en artikkel om prosjektet, og legge ut permen/undervisningsopplegget elektronisk.