Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Fagprosedyre for behandling av diabetes på alders- og sykehjem

Publisert 20. januar 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Utarbeide en klinisk fagprosedyre slik at eldre med diabetes får en god behandling og oppfølging.

Prosjektleder: Kari Sunnevåg
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2013
Ferdig: 2013

Målet er å anvende prinsippene i kunnskapsbasert praksis og å få prosedyren antatt av Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer slik at den kan bli tilgjengelig for alle på Helsebiblioteket. Målgruppen for fagprosedyren er primært sykepleiere i alders- og sykehjem, men andre helsearbeidere vil også finne den nyttig.

Tiltak

 • Etablere tverrfaglig fagring på tvers av utviklingssentrene og kommuner
 • Bidra til at arbeidet i fagringen resulterer i kunnskapsbaserte prosedyrer
 • Bruke kunnskapsbasert praksis som verktøy for implementering av nasjonale føringer
 • Gjøre prosedyrer tilgjengelige for alle på nettverk for fagprosedyrer på Helsebiblioteket
 • Spre modellen til andre utviklingssentre og kommuner.

Milepæler ved utviklingen av fagprosedyren

Fagprosedyren:

 • er antatt av Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer på Helsebiblioteket
 • er på bred tverrfaglig høring
 • skal avsluttes og sendes til godkjenning
 • legges ut på Helsebiblioteket etter godkjenning
 • Prosedyren skal oppdateres i 2013

Fagringen har utarbeidet følgende dokumenter:

 • Fagprosedyren
 • Pico
 • Inklusjons- og eksklusjonskriterer
 • Dokumentasjon av systematisk litteratursøk
 • Samleskjema for artikler
 • Metoderapport for fagprosedyren
 • Rapport fra clinical audit fagringen har utført.

 

USHT Hordaland og Bergen kommune har utviklet en kunnskapsbasert fagprosedyre som er oppdelt i åtte mindre prosedyrer publisert på Nasjonalt nettverk for Fagprosedyrer.

Bergen kommune er den første kommunen i landet som har publisert en kunnskapsbasert klinisk fagprosedyre i Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer på Helsebiblioteket. Til nå er det kun sykehus som har vært representert. Les mer om

 

Bakgrunn for prosjektet

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Hordaland, Løvåsen sykehjem har tradisjon og erfaring med å være pådrivere for kunnskapsbasert praksis. Vi har i samarbeid med Senter for Kunnskapsbasert praksis på Høgskolen i Bergen med senterleder Monica Nortvedt bidratt til at sykepleiere i Bergen Kommune og landet for øvrig har fått videreutdanning i ”Å arbeide og undervise kunnskapsbasert”. Våren 2011 gjennomførte bl.a. ca 20 deltagere fra Utviklingssentre fra Alta i nord til Fevik i sør videreutdanning i KBP i regi USHT i Hordaland.

Høsten 2011 var USHT i Hordaland pådrivere til oppstart av en fagring på tvers av fylkesgrensene med fokus på diabetes. De som hadde gjennomført videreutdanningen fikk tilbud om deltagelse.

Målet var å utarbeidere en praksisnær retningslinje for diabetesbehandling basert på nasjonale retningslinje. Deltagerne fikk dermed anvende prinsippene i kunnskapsbasert praksis (KBP) til å implementere nasjonal retningslinje for diabetes i alders- og sykehjem. Deltagere fra videreutdanningen i KBP som forpliktet seg til å delta i fagringen høsten 2011 fikk delta på Den nasjonale nettverkskonferansen i KBP 2011"Virkningsfull kunnskapsoverføring i praksis" som ble arrangeret 28. - 29. april på Høgskolen i Bergen som en ”Kick off”.

 

Samarbeidspartnere

 • Senter for kunnskapsbasert praksis på Høgskolen i Bergen
 • Bergen kommune
 • USHT i Førde
 • USHT i Aust-Agder
 • Fedje kommune
 • Fjell kommune.