Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: A harbor seal

Robotassistert terapi med Paro-selen

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Implementering og bruk av robotselen Paro for hjemmeboende personer med demens ved Glemmen sykehjem.

Prosjektansvarlig:

USH Østfold

Prosjektleder: Målfrid Ekvik, fagkoordinator etat omsorgssentre og Elisabeth Østensvik, FoU leder
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: Januar 2016 - juni 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Paro er en høyteknologisk robot med sensorer plassert forskjellige steder på kroppen. Disse registrerer berøring, tale, endring i lys og temperatur og Paro responderer på dette med bevegelse, lys og åpning/lukking av øyne. Med sin gode, myke pels og sitt sjarmerende utseende innbyr Paro til kontakt. Forskning viser at pasienter som får en robotsel får en påviselig økning i hormonet oxytocin i blodet. Oxytocin vet vi fremkaller følelser av tilfredshet, reduksjon i angst, følelse av ro og trygghet og er også viktig for sosial interaksjon.

Det er grunnleggende at Paro ikke skal erstatte omsorg, pleie eller annen menneskelig kontakt.

Dagtilbudet på Glemmen sykehjem, Omsorgssenter Nord i Fredrikstad kommune, deltok i forskningsprosjektet “Dyrebar omsorg”. Hovedmålet er å undersøke mulige endringer i risikofaktorer tilknyttet fall blant eldre med demens ved å benytte dyre- og robotassisterte intervensjoner. Vestfold, Akershus og Østfold deltar i forskningsstudien.

Tiltak: 1) Intervensjon med hund, 2) selen PARO og 3) kontrollgrupper.

Funn fra studien der Paroselen ble brukt i gruppeaktiviteter på sykehjem i studien “Dyrebar Omsorg” , viser en langsiktig effekt på depresjon og agitasjon ved bruk av Paro i aktivitetsgrupper  for eldre med demens i sykehjem. Bruk av Paro kan være et egnet tiltak  for ikke- farmakologisk behandling for nevropsykiatriske  symptomer og bør betraktes som et nyttig verktøy i klinisk praksis.  (Nina Jøranson 2015). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26096582

Dagtilbudet skal implementere og ta i bruk robotselen Paro våren 2016.

Tiltak og gjennomføring

  • Opplæring og sertifisering i bruk av Paroselen
  • Involvering av studenter på videreutdanning i velferdsteknologi ved Høgskolen i Østfold
  • Studentene skal gjøre en prosjektoppgave knyttet til innføring av og bruk av robotselen Paro.
  • Evaluering

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Østfold, videreutdanning i velferdsteknologi