Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Abstract Design

Alarmer til personer med demens

Publisert 14. mars 2013 | Oppdatert 10. mars 2020

Pilotprosjekt i NHO sitt program der utvikling av demensalarmer skal skje i samarbeid med fagmiljøer, brukerorganisasjoner og myndigheter.

Prosjektleder: Per Waardal
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2012
Ferdig: 2012

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland har avsluttet et prosjekt omkring utvikling av alarmer til personer med demens. Prosjektet er et pilotprosjekt innenfor NHO sitt program for leverandørutvikling. Utviklingen har skjedd i samarbeid med leverandører, fagmiljøer og brukerorganisasjoner. En har nå kommet frem til en kravspesifikasjon som kan danne utgangspunkt for en konkret anskaffelse.

Finansiering

Bergen kommune

Samarbeidspartnere

  • Utviklingsenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland
  • NHO
  • Bergen kommune, innkjøpsseksjonen
  • Olaviken alderpsykiatiske sykehus
  • Nasjonalforeningen for Folkehelsen
  • Høyskolen i Bergen
  • NAV

Bakgrunn for prosjektet

Bergen kommune deltar i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Bergen kommune ønsker å delta i videre utvikling av alarmer for demente. Kommunen ønsker å prøve ut aktuell teknologi, sett i forhold til praktiske, etiske og juridiske problemstillinger. . I prosjektet vil kommunen ha nært samarbeid med brukerorganisasjoner og andre fagmiljø.

Hensikt og mål

Demente skal kunne klare seg bedre og lenger hjemme. Behovet for institusjonsplass skal utsettes. De som er på institusjon skal får bedre livskvalitet og større bevegelsesfrihet

Tiltak

Dialogkonferanser mot markedet Utarbeiding av omforent kravspesifikasjon Kontakter mot brukerorganisasjoner

Gjennomføring

Vi har kommet frem til en kravspesifikasjon som kan danne utgangspunkt for en konkret anskaffelse. Spesifikasjonen skal gi en pekepinn på behovet i kommunene, og samtidig gi leverandører en tilbakemelding om hvorvidt deres produkter ”treffer” behovet.

Spredning

Artikler på kommunens nettside, nettside for utviklingsentrene, nettside NHO, innlegg på diverse konferanser