Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

"Befal" - opplæring i beskyttelsesteknikker

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Opplæring i Durewallmetoden for å styrke brukers rettigheter og for å ivareta ansattes sikkerhet og helse.

Prosjektleder: Kim Karlsen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2011
Ferdig: 2011

Hensikt og mål

For tjenestemottaker:

 • Minske graden av bruk av makt og tvang ovenfor tjenestemottaker
 • Tjenestemottaker skal oppleve, i så stor grad som mulig, lik praksis.

 

For medarbeidere:

 • Trygge hverdagen til den enkelte ved gjennomføring av planlagte treninger av ny teknikk
 • Redusere hendelser som fører til fysisk skade på den ansatte.

 

Tiltak

 1. Ekstern opplæring av interne instruktører i Durewallmetoden - Ekstern opplæring av ansatte over 50% stilling. - Intern opplæring og trening av alle ansatte
 2. Utvikle, dokumentere og iverksette retningslinjer for bruk av arbeidsmetode. - Utvikle og iverksette opplæringsrutiner for bruk internt
 3. Gjennomføre faktaundersøkelser før og etter opplæring, med fokus på sikkerhet og skade.

Gjennomføring

Gjennomføring av prosjektet er noe forsinket på grunn av rammebetingelsene. Det er ressurskrevende med opplæring av alle ansatte. Etter at brukernes behov er grunnlaget for tiltakene og alle er opplært i å gjennomføre samme tiltak har konfliktene med skader avtatt. Dette er motiverende for ansatte og gir brukerne bedre hverdag. Prosjektet evalueres og prosjektrapport beskriver resultatene i løpet av august 2011. Resultatene vil være avgjørende for om det skal fortsatt satses på denne metoden for konflikthåndtering for ansatte i arbeidslaget og om kunnskapen skal benyttes av flere tjenestesteder.

Bakgrunn for prosjektet

Tidligere arbeidsmetode i konflikthåndtering, primærkontrollteknikk (PKT), bruk under gjennomføring av tiltak i henhold til vedtak etter kap.4a lov om sosiale tjenester, var ikke tilfredsstillende. De ansatte opplevde arbeidsmetoden PKT som lite hensiktsmessig da det er vanskelig å gjennomføre denne. I verste fall kunne dette medføre skader. Alternative løsninger som medførte ulik praksis ble derfor foretrukket i konfliktsituasjoner. Konsekvensen ble at gjennomføringen av tiltak ble utført ulikt, noe som igjen medførte utfordringer og uforutsigbarhet for både tjenestemottakere og ansatte.

Samarbeidspartnere

 • Durewall instituttet
 • Emma kafé
 • Vital

Finansiering

 • Selvfinansiert av arbeidslaget
 • Tilskudd fra Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Akershus
 • Tilskudd til opplæring fra Vital.