Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Demensdagene i Tromsø 2012

Publisert 18. desember 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Demensdagene i Tromsø er et årlig arrangement der fagmiljø og humanitære/frivillige organisasjoner samarbeider om å spre informasjon og kunnskap om demenssykdom som et lavterskeltilbud til innbyggere i Tromsø

Prosjektleder: Kirsti Hagen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2012
Ferdig: 2012

Bakgrunn for prosjektet

Demensdagene i Tromsø ble arrangert for andre gang i 2012. Kroken sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Troms (USH), har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til videreføring av Demensfyrtårn i perioden 2011 - 2015. Helsedirektoratet ber USH Troms spesielt prioritere målet: «Informasjonstiltak om demens, rettet mot allmennheten, de som selv er syke og deres pårørende». Demensdagene i Tromsø vil gjennomføres årlig ut 2015.

Hensikt og mål

Målet med demensdagene i Tromsø er å spre informasjon og kunnskap til den allmenne befolkning i Tromsø og omegn om demenssykdommer. Videre skal demensdagene bidra med opplysning om hvilke tilbud som finnes i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Fokusområde i 2012 var: «Å være pårørende - i ulike sykdomsfaser»

Tiltak

Informasjonsstand på biblioteket i Tromsø bemannet med fagfolk og pårørende som kan gi råd med tanke på demenssykdommer og hvilke tilbud som finnes. På kveldstid vises det filmer som knyttes opp mot forelesinger og fagsamtaler.

Gjennomføring og resultater

Demensdagene i Tromsø 2012 ble gjennomført 18.-21. september, og mer enn 300 personer var innom arrangementet. Arrangementet videreføres til 2015, med neste arrangement 18.-21. september 2013.

Samarbeidspartnere

  • USHT Troms
  • Tromsø bibliotek og byarkiv
  • Nasjonalforeningen Tromsø demensforening
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge
  • Senter for Omsorgsforskning Nord-Norge

 

Les mer om demensdagene på www.demensdagene.no