Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Senior woman relaxing in chair

Demensfyrtårn Lofoten

Publisert 04. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Tydeliggjøre ansvarsforhold relatert til legemiddelbehandling hos personer med demens som bor i eget hjem

Prosjektleder: Berit Sjølie
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2015
Ferdig: 2015

Forsvarlig håndtering og bruk av legemidler for personer som bor hjemme, og som ikke er i stand til å administrere legemidlene selv, krever samarbeid mellom mange aktører. Forskning viser at legemiddelbehandlingen til personer med demens er særlig utsatt for fare for svikt. For å optimalisere legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering for personer med demenslidelser som bor hjemme ønsker vi å utvikle metoder som kan redusere fare for svikt i rutinene.

Tiltak

  • Kartlegge omfanget av tjenestemottakere som har en demens, begynnende demens og kognitiv svikt
  • Kartlegge omfang av feil i medikamentbehandling
  • Systematisk gjennomgang av legemiddelbruken til den enkelte tjenestemottaker
  • Kartlegge kompetanse hos ansatte
  • Utvikle samarbeidsfora på systemnivå
  • Utvikle samarbeid mellom Lofotkommunene
  • Utvikle metoder og veiledningsmateriell med nasjonal overføringsverdi
  • Iverksette målrettede kompetansehevingstiltak
     

Samarbeidspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom UHT Nordland og hjemmetjenestene i de fire Lofotkommunene Vågan, Flakstad, Moskenes og Vestvågøy, samt Apotek 1 Leknes og Forskergruppen ”Kommunehelsetjeneste og omsorgsforskning i kommunene” ved Universitetet i Nordland.