Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Demensteam i Oslo

Publisert 25. mai 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Demensteam har som oppgave å kartlegge demens på et tidlig stadium og få en fortgang i utredningen hos de aktuelle brukerne.

Prosjektleder: Anne Marthe Sedlak
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2010
Ferdig: 2010

Finansiering

  • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  • UHT i Oslo.

Samarbeidspartnere

  • GERIA - Ressurssenter for demens/aldrespsykiatri
  • Bydel Sagene v/ sykepleier Leif Smith
  • Faggruppe demens i hjemmetjenesten i bydel Bjerke
  • UHT Oslo.

Bakgrunn for prosjekter

Personer med demens blir ofte ikke utredet for sykdommen og har derfor ingen diagnose. Man antar (i 2007) at om lag halvparten av personene med demens aldri får stilt noen diagnose på sykdommen. Ved en tidligere diagnostisering får den aktuelle hjelp i et tidligere stadium av sykdommen slik at behandling og tilrettelegging kan komme raskere i gang.

I henhold til veilederen til Demensutredning i kommunehelsetjenesten utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse skal det foretas utredning av pasienter med klare symptomer på kognitiv svikt og hvor det ikke foreligger spesielle atferdsproblemer, eller samtidig annen kompliserende sykdom i kommunehelsetjenesten. Et demensteam har som oppgave å kartlegge demens på et tidlig stadium og få en fortgang i utredningen hos de aktuelle brukerne.

Hensikt og mål

Kartlegge demens på et tidlig stadium og få en fortgang i utredningen hos aktuelle brukere av hjemmetjenesten Resultatet av prosjektet er en anbefaling av behov og måte å etablere et team på i hjemmetjenesten.

Tiltak

Et demensteam skal være pådriverne i hjemmetjenesten I utredning benyttes Demensutredning i kommunehelsetjenesten, som er et utredningsverktøy utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Gjennomføring og resultater

Intern undervisning

30 ansatte fra praktisk bistand har gjennomført et kurs i geriatri og demens i GERIA regi. 30 ansatte fra hjemmesykepleien har gjennomført et kurs i geriatri og demens i GERIA regi.

Videreutdanning

En sykepleier har fått permisjon med lønn for å ta videreutdanning i geriatri og demens ved Lovisenberg.

Faggrupper

Faggruppe – demens kan på hvert distrikt drive kampanjer på mulige tegn og sette oftere fokus på tema

Informasjon

  • Poster/ plakat på rommene til hjemmesykepleien og praktisk bistand
  • Folder/ brosjyre som ansatte kan ha med seg rundt på hjemmebesøk.