Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: puzzle in hands

En modell for klinisk samhandling (SAM-AKS III)

Publisert 08. desember 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Ønsker en bedre undersøkelse og behandling av brukere som mottar hjemmebaserte tjenester, og i tillegg utvikle og evaluere en modell for samhandling mellom spesialisttjenesten og hjemmetjenesten.

Prosjektleder: Wenche Nordengen Wenche.nordengen@sykehuset-innlandet.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Ferdig: 2015

Det er tidligere gjennomført et tilsvarende prosjekt i forhold til sykehjem i andre kommuner. Hamar kommune ble invitert av Sykehus Innlandet til å delta som pilot i forhold til hjemmetjenesten.

Mål og hensikt

  1. Å innføre en strukturert kartlegging av alderspsykiatriske symptomer og sykdommer hos alle brukere over 65 år som skal tildeles hjemmesykepleie, med unntak av brukere som er i terminalfase.
  2. Å utvikle en modell for strukturert veiledning av personalet i hjemmetjenesten.

Tiltak og gjennomføring

To opplæringsdager i kartleggingsverktøy for 20 ansatte. Opplæringen vil gi mulighet til 5 studiepoeng for deltakerne. Førstegangskartlegging innebærer fem screeningskjemaer og skal utføres av tjenestekoordinatorer. Dersom det er behov for videre kartlegging, skal dette gjøres av ansatte i arbeidslag med fokus på demens. Her skal det benyttes åtte kartleggingsverktøy

Samarbeidspartnere

Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet