Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Film og bilder– en identitetsbevarende kommunikasjonsform

Publisert 17. april 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Bruk av norske filmklassikere i reminisensarbeid for å fremme trivsel, konsentrasjon og aktiv deltakelse for personer med kognitiv svikt.

Prosjektleder: Trude Løkhaug Jensen og Wenche Hanssen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2007-2008
Ferdig: 2008

Fremgangsmåte

  • Åtte kjente klassikere med norsk tale ble valgt ut
  • En filmstue ble tidsriktig innredet.
  • Det ble gjennomført en reminisensfilmkveld i uken, i åtte uker.
  • Systematisk evaluering av tiltaket.

Resultater

Resultatene viser at små reminisensgrupper og en bevisst bruk av film fra ”gamle dager” kan skape og fremme bevare identiteten hos den enkelte i kommunikasjon. En trygg og kjent atmosfære bidrar til en følelse av egenverd, felleskap, trivsel og gir økt vitalitet. I tillegg ble det observert at deltakernes symptomer på demens ble mindre fremtredende på filmkveldene.

Bakgrunn for prosjektet

Ønsket med prosjektet var å fremme en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre for sykehjemmets beboere med demenssykdom (St.meld.nr.25 3.4). På bakgrunn av dette ble det laget en mindre og mer skjermet fellesstue, med tilrettelagt aktivitet for denne pasientgruppen (her: film).

Finansiering

”Frie midler” ved undervisningssykehjemmet i Troms

Spredning

Artikkel i fagbladet Sykepleien "Filmkvelder reduserte symptomer på demens"

Her informeres det om prosjektrapporten ”Film og bilder fra Tv og filmverden” gitt undervisningssykehjemmet i Tromsø.