Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Fra kaos til kontroll

Publisert 28. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Styrke helsepersonells handlingskompetanse i omsorg for utagerende personer med demens.

Prosjektleder: Solveig Hauge, førsteamanuensis Høgskolen i Telemark
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Telemark
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2014
Ferdig: 2014

Forskningsprosjektet tar for seg helsepersonells observasjoner, vurderinger og tiltak i situasjoner som kan føre til utagering hos personer med demens.

Hensikten med forskningsprosjektet

 • å utforske og beskrive helsepersonalets handlingskompetanse i samhandling med utagerende personer med demens;
 • å utvikle og forbedre helsepersonalets handlingskompetanse.

 

Metodisk skal det anvendes en forskningsdesign basert på deltagende observasjon, samarbeid om utvikling og utprøving av intervensjon, samt sluttevaluering.

Samarbeidspartnere

 • Furuheim Bo- og aktivitetssenter i Larvik
 • St. Hansåsen sykehjem i Porsgrunn
 • Senter for omsorgsforskning Sør
 • Høgskolen i Telemark.

Finansiering

Helsedirektoratet

Spredning

 • Artikkel i Sykepleien - forskning: God omsorg for urolige personer med demens
 • Skrevet om prosjektet i følgende artikler/presentasjoner:
  Thorvik, K.E., Helleberg, K. og Hauge, S. God omsorg for urolige pasienter med demens. Sykepleien forskning 2014;03 s. 236 – 242

  Helleberg, Kristin Mjelde og Hauge, Solveig. «Like a Dance»: Preforming Good Care for Persons with Dementia Living in Institutions. Nursing Research and Practice, vol 2014. Article ID 905972, 7 pages

  Hauge, Solveig. (2014) Å arbeide helsefremmande i møte med personar med demens. I Gørill Haugan og Toril Rannestad (Red.), Helsefremming i kommunehelsetjenesten. Cappelen Damm