Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Grenseregional omsorgsfilosofi

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Implementere palliativ omsorgsfilosofi for å fremme livskvalitet for personer med demens og deres pårørende.

Prosjektleder: Maria Hansson, Omsorgsförvaltningen, Strömstad
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2008-2013
Ferdig: 2013

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem har definert dette prosjektet under KS ”Samarbeid om etisk kompetanseheving”.

Finansiering

 • Interreg Sverige-Norge for svensk-norsk samarbeid

Deltakere

8 kommuner i Sverige og Norge:

 • Fredrikstad kommune
 • Rygge kommune
 • Strømstad kommune
 • Tanums kommune
 • Munkedals kommune
 • Lysekils kommune
 • Bengtsfors kommune
 • Mellerud kommune.

Bakgrunn for prosjektet

Grenseregional omsorgsfilosofi tar utgangspunkt i ”Palliativa vårdfilosofi” som er utarbeidet av Professor Barbro Beck-Fries ved Silviahemmet i Stockholm. Den palliative omsorgsfilosofien innebærer at helsepersonell får et felles, strukturert og bevisst holdning til brukere, pårørende og arbeidskollegaer. Palliativ omsorg innebærer lindrende omsorg til personer med uhelbredelig symtomgivende sykdom uansett diagnose. Det palliative holdningssettet benyttes fra de tidlige symptomer av sykdom til omsorg ved livets slutt. Det ivaretar fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Omsorgsfilosofien har fire hjørnesteiner: Symptomkontroll, Kommunikasjon/relasjon, Pårørendestøtte og Teamarbeid. Omsorg ved livets slutt berøres også i opplæringstilbudet.

Mål

 • å fremme livskvalitet for personer med demenssykdom og deres pårørende.

Tiltak

 • Utarbeidelse av studiemateriell som bygger på palliativ omsorgsfilosofi, utdanne endringsledere,
 • Implementere omsorgsfilosofien i studiesirkler
 • Seminarer med temaer fra de fire hjørnesteinene.

Gjennomføring og resultater

Evaluering av prosjektet gjennomføres av HIØ, høgskolelektor Guri R. Rummelhoff, HIØ.