Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Mature man reading.

Hukommelsesteam

Publisert 15. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Et tverrfaglig team skal oppsøke hjemmeboende personer der demenskartlegging/-diagnostisering ikke er utført.

Prosjektleder: Anne Kristin Ådland
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Rogaland
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2013
Ferdig: 2013

Hukomelsesteamet skal gi råd og veiledning til den som er rammet av demens og til pårørende i ulike faser i forløpet.

Finansiering

Fylkemannen i Rogaland og Haugesund kommune

Samarbeidspartnere

Haugesund kommune USHT Helse Fonna

Spredning

Det vil bli laget brosjyre, informasjonsmøter til fastleger, hjemmebaserte tjenester, media, og nettsiden vil bli brukt; www.bjorgeneush.no