Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: OSLO 20000211: Illustrasjonsfoto: Penger. Norske mynter og sedler. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Hva koster demens i Norge?

Publisert 05. november 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

PostDoc-prosjektet skal belyse bruken av ressurser hos demente personer innenfor helsesektoren og skal komme fram til et estimat på kostnader ved demens.

Prosjektleder: Corinna Vossius MD PhD
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Rogaland
Status: Pågående
Periode: 2010 - 2013
Ferdig: Eldre

Estimaten på kostnader ved demens i Norge blir basert på pålitelige og detaljerte tall.

Finansiering

Stokka sykehjem, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling i Helse Vest

Samarbeidspartnere

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling i Helse Vest

Bakgrunn for prosjektet

Antall personer med demens er økende over store deler av verden. Derfor har det blitt en økende interesse i såkalte ”Cost-of-illness studies” ved denne sykdommen. Der finnes imidlertid få studier som gir en god og detaljert oversikt over bruken av helsetjenester og andre ressurser fra helsesektoren i denne pasientgruppen.

Hensikt og mål

Prosjektet skal belyse bruken av ressurser hos demente personer innenfor helsesektoren og skal komme fram til et estimat på kostnader ved demens i Norge basert på pålitelige og detaljerte tall. Prosjektet skal resultere i flere publikasjoner i internasjonale tidsskrift.

Tiltak

Flere pågående studier som kartlegger ressursbruken hos pasienter med demens.

Gjennomføring

Hittil en studie som er akseptert til publikasjon i ”Movement Disorders”: Direct costs in Parkinson’s disease: the economic impact of cognitive decline. Vossius C MD PhD, Larsen JP MD PhD, Janvin C PhD, Aarsland D MD PhD

Spredning

Flere publikasjoner i internasjonale tidskrift.