Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Opprettelse av demensnettverk i Nedre Eiker kommune

Publisert 12. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Vi har opprettet en modell for kontinuerlig fag- og kompetansehevende tiltak, for ansatte som jobber på institusjon og i hjemmetjenesten, med personer med demens.

Prosjektansvarlig:

USHT Buskerud

Prosjektleder: Ann Kristin Moe Reitan, annkristin.moereitan@neiker.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: Oppstart mai 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Vi så at vi hadde mye kompetanse på demens i kommunen, men at denne lå på sykehjem og dagsenter. Vi hadde behov for å spre kunnskap til omsorgsboligene og hjemmetjenesten.

Mottatt «Demensprisen Buskerud 2016» for Bråta dagsenter av Nasjonalforeningen.  

Mål og hensikt

Bedre tjenester til personer med demens, spesielt de som bor hjemme med oppfølging av hjemmetjenesten.

Tiltak og gjennomføring

  • Startet demensnettverk for medarbeidere med fire samlinger i året, med faglig påfyll (foredrag og temasamlinger).
  • Opprettet samarbeid med palliasjonsnettverket for å videreføre bruken av Mobid 2.
  • Hospiteringer mellom sykehjem og hjemmetjenesten.

Opprettet egen liste i hjemmetjenesten for personer med demens. 

Resultater

  • Nettverkssamlinger fire ganger i året.
  • Mer bevissthet hos alle medarbeidere ang. personer med demens og tjenestene vi gir disse.

Flere har fått bedre tiltaksplaner og det utarbeides egen liste for personer med demens i et hjemmetjenestelag.

Samarbeidspartnere

Nettverket for kreft og palliasjon i kommunen