Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Ruslevenner til personer med langtkommen demens

Publisert 28. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Prosjektet har økt kunnskapen om rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige som er eller ønsker å være ruslevenner til svært syke beboere.

Prosjektleder: Inger Lise Markussen, inger.lise.markussen@songdalen.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vest-Agder
Status: Avsluttet
Periode: Desember 2011 - august 2014
Ferdig: 2014

Beboere i sykehjem er sjelden ute. De personene som er hardest rammet av demenssykdom er blant de som tilbringer svært mye tid innendørs. Verdighetsgarantien sier at kommunen skal sørge for systemer slik at folk kan komme ut. Vi ønsket å gjøre noe med dette på Songdalstunet i samarbeid med Frivilligsentralen.

Mål og hensikt

Flere av beboerne med langtkommen demens skulle få tilbud om en tur ut helst hver uke. Samtidig ville vi lære noe om hva som skal til for at frivillige kan påta seg en slik oppgave, og hva som kreves av opplæring og oppfølging slik at det kan bli en varig virksomhet.

Tiltak og gjennomføring

Leder for Frivilligsentralen, gruppeleder på boenheten og prosjektleder fra Utviklingssenteret samarbeidet om rekruttering til prosjekt Ruslevenn.  Opplæring og planlegging ble gjort sammen med de frivillige.

Ruslevennene kommer på samme tid, men besøker og går tur med hver sin faste beboer. De får en tilhørighet til ruslevenngruppen samtidig som de gjør en viktig jobb. Det er noenlunde fast program hver gang: Rusle ca 30 minutter eller mer ute i sansehagen eller inne hvis været er dårlig. Felles samling på i hagen eller inne på stua til slutt med sang, ballongtrim, evt. besøk av hund eller annen enkel aktivitet.

Resultat

Mange beboere har nå mulighet til å komme ut. De frivillige har vist seg å være svært trofaste. Vi har fått mye viktig kunnskap om å samarbeide med frivillige medarbeidere og hva som er nødvendig av opplæring og oppfølging. Beskrivelse av erfaringene deles i en rapport.

Samarbeidspartnere

Frivilligsentralen i Songdalen, ledelsen i Helse- og omsorgsenheten, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.