Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Selvhjelpsgrupper for pårørende til mennesker med demenssykdommer

Publisert 03. januar 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Øke kunnskap om selvhjelp og selvhjelpsgrupper som et ledd i strategier for å fremme god helse. Etablere selvhjelpsgrupper, primært for pårørende til mennesker med demenssykdom. Høste erfaringer med gruppeprosesser som kan ha en overføringsverdi.

Prosjektleder: Randi L. Muri
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: 2008-2010
Ferdig: 2010

Finansiering

Prosjektet fikk tilskudd på kr. 170.000 over kapittel 0743.70 på statsbudsjettet for 2008

Samarbeidspartnere

 • Ålesund og omegn nærkommuner
 • Folkehelsekoordinator i Ålesund kommune
 • Demenforeningen i Ålesund og omegn
 • Norsk Selvhjelpsforum
 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Pensjonistuniversitetet

Bakgrunn for prosjektet

Det er et økende antall hjemmeboende brukere med en demenssykdom. Selvhjelpsgruppe for pårørende skal være et tilbud til ei brukergruppe med store utfordringer.

Hensikt og mål

Å gi informasjon til pårørende, skape, motivere og rekrutere gruppedeltagere.Etablere kontakt, bygge nettverk med andre selvhjelpstiltak/prosjekt for å utveksle erfaringer og ideer.

Tiltak

Høst 2008:Informasjonsarbeid Vår 2009: Oppstart av 2 grupper Høst 2009:Nytt brosjyrematriell, fagmøter og formidling av selvhjelp som helsetiltak. Vår 2010: Informasjonsarbeid og avslutning av prosjekt.

Gjennomføring og resultater

Oppstart av to grupper med 6 deltagere i hver som gikk over to semester.Det bidro til erfaringsutveksling, relasjonskaping og dermed styrking av egen helse. Det bidro også til at noen gruppedeltagere deltok på sommersamling for demente og pårørende i regi av demensforeningen og tilbakemeldingene var udelt positive.

Spredning

 • Utarbeiding og spredning av brosjyrer
 • Åpne informasjonsmøter
 • Informasjon gjennom frivillige organisasjoner
 • Annonsering og orientering til lokamedia i samarbeid m/arrangement
 • Innlegg og reportasjer i lokalavis, plakater,e-post og inter/intranettkunngjøring av arrangement, matriale til web.sider til samarbeidspartenere, innslag i sending til NRK Møre og Romsdal.