Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Taktil stimulering tilpasset personer med demens

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Målet var å frem mer kunnskap og erfaringer med bruk av berøringsmetoden "Taktil stimulering".

Prosjektleder: Berøringspedagog Olaug Viken
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: 2009-2010
Ferdig: 2010

Målet har også vært å tilby sansestimulering via denne metoden til demente pasienter i situasjoner der det antas å være til nytte og glede.

Finansiering

Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud,
Ål Bu- og behandlingssenter

Samarbeidspartnere

 • Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud
 • Rosenterapeutene på Røa ved berøringspedagog Lene Ertner
 • Berøringspedagog Olaug Viken

 

Bakgrunn for prosjektet

Med bakgrunn i ønsket om å få til en utprøving av berøringsmetoden Taktil Stimulering som miljøtiltak for personer med demens ved Ål Bu- og behandlingssenter, ble søkt om frie stimuleringsmidler til dette prosjektet

Hensikt og mål

Prøve ut metoden Taktil Stimulering som supplerende omsorgstiltak til personer med demens for å dempe angst og uro og demme opp for depresjon, primært som følge av ensomhet, lite sosialt nettverk og lite stimuli utenfra.

Tiltak

Taktil Stimulering er en bevisst og strukturert form for berøring for å aktivere huden – vårt største og først utviklede sanseorgan. Metoden bygger på hvordan vi naturlig stryker oss over huden når vi smører oss inn eller vasker oss selv. Strykingen og ulike kvaliteter av trykk eller å holde hendene stille, følger et bestemt system for å gi en opplevelse av gjenkjennbarhet og trygghet. Dette bidrar til at kroppen raskt kan balanseres (koble av eller også revitaliseres). Når berøringen gis direkte på huden benyttes som regel oljer for å underlette berøringen.

Gjennomføring og resultater

En og samme berøringspedagog, Olaug Viken, har gjennomført all berøringsinnsats overfor pasientene som deltok. Lene Ertner, ekstern berøringspedagog, har fungert som prosjektleder og støttestpiller og deltok ved håndberøring overfor ansatte. Tiltaket er gjennomført i form av håndberøring, med gode og varme hender. For å skape og understreke gjenkjennbarhet og trygghet ble hver økt med berøringsinnsats utført på samme premisser:

 • På brukerens rom, en til en
 • Med god varme i rommet
 • Dempet belysning
 • Rolig musikk (lik hver gang)
 • Vegetabilske luktfrie oljer
 • Alltid god tid.

Spredning

Om lag et halvt år forut for dette prosjektet hadde hele avdelingen kunnet delta på en dag med foredrag om berøring. På denne måten var temaet allerede noe kjent blant personalet. Som ledd i målsettingen for prosjektet la vi opp til følgende for å øke kjennskap og erfaring med metoden hos personalet:

 • Orientering om prosjektet på internmøte
 • Invitasjon til kollegaer om å bidra med det de observerer og evt. også lære underveis slik at prosjektet også kan høste av dette
 • Åpen invitasjon til personalet om en ”Prøve-dag
 • Anledning til å prøve og kjenne på egen hud og kropp hva Taktil Stimulering går ut på i form av arm/håndberøring.

Prosjektet er gjort kjent vi nettsiden og i Utviklingssenteret for sjukeheimar – Buskerud sin egen publikasjon, Stein på stein 2010.