Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: team of paper people on pink background

Tverrfaglig demensteam i Åfjord

Publisert 19. desember 2013 | Oppdatert 10. mars 2020

Opprettelse av demensteam for å sikre god demensomsorg i Åfjord kommune

Prosjektleder: Demenssykepleier Barbro Ugedal
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2013
Ferdig: 2013

Demensteamets arbeid tar utgangspunkt i anbefalinger fra Demensplan 2015, «Den gode dagen», en av delplanene innenfor Omsorgsplan 2015. De skal søke råd og veiledning hos sine nærmeste ledere for hjemmetjeneste og sykehjem samt sektorsjef for helse- og sosialtjenester.

Bakgrunn for prosjektet

Fra januar 2013 ble det opprinnelige ressursteamet i demens endret til demensteam. Teamet er tverrfaglig sammensatt og er etablert som en del av kommunens tjenestetilbud. Teamet vil også arbeide med videreutvikling av tilbud i regi av utviklingssentret.

For å oppnå et samarbeid mellom kommunene i distriktet, er demensteamet med i en faggruppe for Fosen, samt at de deltar i et elektronisk fagnettverk. Nærmere prosjektplan er under utarbeidelse.

Mål

Demensteamet skal fortsatt være et kommunalt tjenestetilbud og omfatte kartlegging, rådgivning og kompetanseformidling til personer med kognitiv svikt, pårørende, støttespillere, ansatte og andre interesserte i kommunen.
Resultatmål: Å sikre god demensomsorg i Åfjord kommune.

Tiltak

  • Delta i prosjektet ”Demensteam i Norge”
  • Gjennomføre kartlegging av personer, rapportere til fastlegen for videre diagnostisering og behandling. Etablere poliklinisk samarbeid ved sykehus
  • Etablere pårørendeskole høsten 2013
  • Etablere Samtalegrupper – temamøter med pårørende


Delprosjektansvarlig: Demenssykepleier Barbro Ugedal. Legetjenesten er deltaker i teamet som veileder og rådgiver. Videre er ansatte fra hjemmetjenesten og sykehjemmet med i gruppa.