Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 545453902

Erfaringer med ØHD, og ØHD som læringsarena

Publisert 30. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Prosjektet sikter mot å utvikle nye relevante praksisplasser for medisin og sykepleiestudenter og å utvikle, implementere og evaluere tverrfaglig praksis ved ØHD. Prosjektet vil kartlegge erfaringer med interkommunale ØHD avdelinger.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenteret i Møre og Romsdal vil være med i prosjektgruppen og være kontaktperson i kommunen. Kontaktperson USHT: Torill Aarskog Skorpen, Torill.skorpen@alesund.kommune.no.

Finansieringskilde: Helse Midt Norge

ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Pågående
Periode: Vår 2018 – Høst 2019
Ferdig: 2019

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Tilgang til praksisplasser, samt kvalitet og relevans i praksisstudier er variert. En ønsker derfor å utvikle, gjennomføre og evaluere praksis ved ØHD avdelinger.

Få informasjon om erfaringer med interkommunale ØHD plasser. 

Mål

Utvikle nye og relevante læringsarenaer samt styrke veilednings-kompetansen i medisin- og sykepleierutdanningen.

Kartlegge erfaringer med interkommunale ØHD plasser.

Tiltak 

I første fase vil en prosjektgruppe bestående av representanter fra kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjeneste, universitet og studenter utforme modeller for praksisen ved ØHD.
Både medisinstudenter og sykepleiestudenter skal ha praksis ved ØHD avdelingen
Datasamling vil foregå ved observasjon, intervju og fortellinger om læring. 

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Prosjektet vil bli presentert på ulike konferanser og fagarrangement etter at en har gjort seg noen erfaringer. 

Samarbeidspartnere

NTNU, USHT , Helse Møre og Romsdal og samarbeidskommunene ved ØHD (kommunene Ålesund, Sula, Skodje, Ørskog, Haram, Vestnes, Norddal og Stordal)