Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Sykehjemmet som læringsarena – mangfold og muligheter

Publisert 23. oktober 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Stadig flere helsefaglige studieretninger etterspør praksislæring i sykehjem. «Sykehjemmet som læringsarena» beskriver modeller for praksislæring som er prøvd ut og videreutviklet for elever, lærlinger og studenter i sykehjem.

Prosjektleder: Toril Bülow toril.bulow@tromso.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2015 - 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

I universitetsbyen Tromsø er det stor etterspørsel etter praksisplasser og nærmere 400 elever og studenter har årlig praksis i sykehjemmene i kommunen. Foruten elever og lærlinger fra videregående skole, gjelder dette sykepleier-, vernepleier-, medisiner-, odontologi- og psykologistudenter. Sykehjemmene har lang erfaring i å tilrettelegge og gi veiledet praksis til elever og studenter fra flere ulike utdanninger.

Å legge til rette for gode læringsarenaer i praksis krever ressurser både fra sykehjemmets side, og fra den enkelte utdanning. Det er nødvendig å ha en tett dialog mellom begge parter, og det kreves også at utdanningene i stor grad er i dialog seg imellom når praksisplasser og praksisperioder planlegges.

Mål og hensikt

  • synliggjøre mangfoldet av helsefaglige grunnutdanninger som benytter sykehjem i Tromsø kommune som læringsarena
  • beskrive ulike modeller for praksislæring som har vært gjennomført
  • bidra til en tettere dialog mellom praksissted og den enkelte utdanning
  • bidra til en bredere tverrfaglig forståelse mellom de ulike utdanningene
  • beskrive forventinger, behov og ressurser

Tiltak

  • Utarbeide og publisere modellboka Sykehjemmet som læringsarena – mangfold og muligheter.
  • Gjennomføre dialogkonferansen Sykehjemmet som læringsarena – mangfold og muligheter 11.02.16 med deltagere og innlegg fra alle helsefagutdanninger på Universitet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

Resultat

Elever, lærlinger og studenter er en viktig ressurs i sykehjemmene. Kunnskapen de får på utdanninginstitusjonen tar de med seg i praksis; de stiller spørsmål og de reflekterer over praksis. Dette bidrar til videreutvikling av tjenesten. Dagens elever, lærlinger og studenter er morgendagens helsearbeidere.

Pasienter i sykehjem har komplekse lidelser og sammensatte behov. Det krever at flere helsefaglige yrkesgrupper arbeider rundt pasienten. Det er ønskelig at tannpleie-, fysioterapi- og ergoterapi-utdanningene i større grad har praksis på sykehjem.

De ulike helsefaglige studieretningene kan være i tettere dialog og sammen planlegge praksislæring. Dette vil bidra til videreutvikling av modeller for praksislæring som gjennomføres i dag, samt gi inspirasjon til nye modeller for praksislæring.   

Samarbeidspartnere

  • UiT Norges arktiske universitet, ved lektor Solveig Vorren, sykepleierutdanningen
  • Tromsø kommune, ved fag- og utviklingskonsulent Kjersti Jenssen, Kvaløysletta sykehjem
  • Tromsø kommune, ved fagutviklingssykepleierne Wenche Hansen og Sølvi Elverland, Kroken sykehjem

Finansiering

Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet