Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Countryside filmstrip

Bruk av kunstneriske uttrykk i ernæringsarbeid

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Fotoutstilling og faghefte skal bli brukt som metode for å øke ansattes kompetanse i ernæringsarbeid for pasienter i sykehjem.

Prosjektleder: Ellen Mogård Larsen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2011
Ferdig: 2011

Fagheftet er basert på erfaringer fra praksis og omhandler underernært pasient på sykehjem.

Finansiering

Nordland fylkeskommune

Samarbeidspartnere

  • Utviklingssenter for sykehjem i Nordland Sykehjemmene i Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna
  • Faglig veileder: Forsker og ernæringsfysiolog Inger Therese Lillegaard, Universitetet i Oslo
  • Fotograf Kristian Sivertsen
  • Fagnettverk ernæring
  • Prosjektgruppe med deltakere fra ansatte i sykehjem (pleiere/kjøkkenpersonale/ledere)
  • Eldreråd (representerer pasienter i sykehjem)
  • Representant fra høgskole og videregående skole

Bakgrunn for prosjektet

Undervisningssykehjemmet Helgeland har i flere år arbeidet med tema ernæring på sykehjem. I dette arbeidet har vi inkludert personell ved Høgskolen i Nesna, sykepleierutdanningen og ernæringsfysiolog. Dette har resultert i fagutviklingsprosjekter, lokale faggrupper innen ernæring på hvert av sykehjemmene, samt Fagnettverk ernæring. Vi arrangerer også fagdager innen ernæring. For å kunne være pådriver for ernæringsarbeid for andre sykehjem i Nordland ønsker vi å utvikle flere metoder for fagutvikling.

Hensikt og mål

Fotoutstilling til alle sykehjem i Nordland fylke som skal føre til refleksjoner, samtaler og utvikling. Utstillingen har flere formål: • Den skal synliggjøre kvinnen i landsdelen på en slik måte at kvinner som er innlagt på sykehjem kjenner seg igjen. • Den skal motivere den gode samtalen, enten det er mellom pasienter, pasienter og pleiere, pasienter og deres pårørende, eller blant studenter og lærlinger som har praksis i sykehjem. • Utstillingen skal presentere innvandrerkvinner (fremtidens sykehjemspasienter i mange kommuner) Heftet skal være til konkret hjelp for helsepersonell i sykehjem og i hjemmetjeneste i situasjoner der man har underernært pasient.

Tiltak

1. Fotoutstilling i prosjektet ”Petrines kjøkken”. 2. Faghefte om oppfølging og behandling av underernært pasient med tittel: ”Underernært pasient- hvordan går jeg fram” Dette bygger på erfaringer ved et av våre sykehjem, der to pasienter ble valgt ut. Begge var synlig underernært, hadde vektdata av eldre dato mens personalet mente de spiste bra. Heftet skal vise det praktiske arbeidet i oppfølging av disse to pasientene, og synliggjøre på en enkel måte hvordan man går fram. Fagheftet bygger på Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580. Prosjektleder er fagutviklingssykepleier Hilde Johansson. Utstillingen skal ha nasjonal overføringsverdi.

Spredning

  • Høstkonferansen 2011
  • Konferanser i samarbeid med Nordland fylkeskommune