Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

En kommune-ett ernæringskartleggingsverktøy

Publisert 25. mai 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

De mest aktuelle kartleggingsverktøy for ernæring ble testet. Anbefaling om å bruke et MNA-skjema (Mini Nutritional Assessment).

Prosjektleder: Anne Marthe Sedlak
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2010
Ferdig: 2010

I nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring legger Helsedirektoratet frem forslag om åtte ulike ernæringskartleggingsskjemaer og kommer med en anbefaling om bruk av ett skjema (MNA - Mini Nutritional Assessment)for alle hjemmetjenestene i Oslo kommune.

Finansiering

Egne midler til Utviklingssenter for hjemmetjenester i Oslo(Helsedirektoratet og Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune)

Samarbeidspartnere

  • Prosit (Oslo kommunes avdeling med ansvar for pasientjournalsystemet Gerica)
  • Ernæringsfysiolog i Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune.

Bakgrunn for prosjektet

Ønske om å få alle hjemmetjenestene i Oslo til å benytt samme ernæringskartleggingsverktøy.

Hensikt og mål

For å kunne sammenlikne og eventuelt forske på ernæringsstatus blant brukere i Oslo kommunes hjemmetjenester, var det ønskelig å lage en felles anbefaling om hvilket kartleggingsverktøy som skulle benyttes i hjemmetjenestene. Gjøre aktuelt kartleggingsverktøy tilgjengelig for hele Oslos hjemmetjenester i pasientjournalsystemet Gerica.

Gjennomføring og resultater

Vi testet skjemaene og lagde en oversikt over positive og negative sider ved det enkelte skjema (sett fra hjemmetjenestens synspunkt med vekt på brukervennlighet og samsvar i resultater uavhengig av hvem som gjennomførte kartleggingen). MNA-skjemaet er utarbeidet av Nestlé og vi har derfor innhentet deres tillatelse til å tilpasse dette til pasientjournalsystemet Gerica.

Spredning

Prosjektet har vært diskutert i Kompetanseforum. Forumet består av fagutviklingssykepleiere, opplæringskonsulenter og OU-sykepleiere i bydelene i Oslo kommune). UHT i Oslo kjenner ikke til at noen bydeler har planer om å benytte et annet kartleggingsskjema enn MNA. Konkusjonen av prosjektet har vært presentert i vårt nyhetsbrev som bl.a. sendes til alle hjemmetjenestene i Oslo kommune.