Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Ernæringskartlegging av brukere med kognitiv svikt

Publisert 25. mai 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Alle brukere med IPLOS skår 3–5 på hukommelse skal kartlegges ved bruk av MNA–skjema.

Prosjektleder: Line Orlund
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2013
Ferdig: 2013

Finansiering

Prosjektet har fått 60 000 kroner fra Høgskolen i Oslo.

Samarbeidspartnere

  • Høgskolen i Oslo ved May Karin Rognstad
  • En representant fra hver av bydelene i prosjektet – bydel Sagene (Nina Luhr), Nordstrand (Cecilie Lindberg/ Susan Melsom), Alna (Anne Langaard Jensen) og Bjerke (Anne Marthe Sedlak/ Line Orlund)

 

Bakgrunn for prosjektet

I nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæringer det et krav til at alle skal kartlegges for ernæringsstatus i kommunehelsetjenesten.

Personer med kognitiv svikt er en særlig utsatt gruppe da de på grunn av sin sykdom blir gradvis mindre opptatt av grunnleggende behov. Dette kan over tid føre til en underernæring. For eldre kan dårlig ernæringsstatus føre til alvorlige konsekvenser.

Det er derfor viktig at denne pasientgruppen får en tidlig kartlagt ernæringsstatus slik at det kan forebygges mot underernæring- eller iverksette tiltak hvis underernæring allerede har oppstått.

Hensikt og mål

Kartlegge ernæringsstatus på den aktuelle brukergruppen for å kunne forebygge underernæring – og/eller iverksette tiltak ved en allerede utviklet underernæring.

Gjennomføring og resultater

Ernæringskartleggingen skal gjennomføres i hver av de representerte bydelene i bistand fra Høgskolen i Oslo. Bydelene velger selv ut i fra tildelte midler på hvilken måte de ønsker å organisere kartleggingen. Prosjektet skal ved representant fra HiO, May Karin Rognstad lage en forskningsstudie på materialet.