Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Gode måltidsopplevelser i langtidshjem og helsehus 2019

Publisert 31. august 2020 | Oppdatert 02. september 2020

Sykehjemmene i Oslo fikk i 2019 mer penger til mat og måltider. I satsingen Gode måltidsopplevelser 2019 oppnådde sykehjemmene nettopp å skape bedre måltidsopplevelser for sine pasienter og beboere gjennom å bruke pengene på ulike tiltak innenfor områdene «God mat og drikke, «Godt måltidsmiljø», «God tilrettelegging» og «Organisering og arbeidsflyt».

Prosjektansvarlig:

Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo, Sykehjemsetaten

Prosjektleder: Helene Kjøllesdal Eide helenekjollesdal.eide@sye.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: Evy Szasz Nergård evyszsz.nergard@sye.oslo.kommune.no
Tema: Ernæring, mat og måltider
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2019
Ferdig: 2019

Gode måltidsopplevelser var satsingsområde for Sykehjemsetaten i 2019. Byrådet økte i 2019 kostøret fra 102 kroner per beboer og pasient per dag til 111 kroner per beboer og pasient per dag. En arbeidsgruppe hadde ansvaret for å utføre ulike tiltak for hvordan mulighetsrommet som ligger i det økte kostøret kan komme beboerne og pasientene mest mulig til gode i form av gode måltidsopplevelser.

Overordnet mål med satsingen har vært å skape gode måltidsopplevelser i langtidshjem og helsehus og redusere underernæring.

Basert på egne utfordringer og en tiltakspakke måtte alle langtidshjemmene og helsehusene velge seg ut hva de ønsket å jobbe med hos seg for å få til enda bedre måltidsopplevelser. Erfaringer og resultater underveis og på slutten av satsingen ble rapportert inn til arbeidsgruppen. Det ble også gjennomført to piloter; Vi har testet ut om det å få muligheten til å velge mellom to middagsretter til middag hver dag kan bidra til enda bedre måltidsoppevelser, og vi har sett på erfaringer med å ansette måltidsvert på avdeling i måltidsituasjoner. I rapporten er alle tiltakene vi har gjennomført beskrevet nærmere og diskutert i egne kapitler med anbefalinger for veien videre.

Kort oppsummert har institusjonene i stor grad brukt mulighetsrommet som ligger i det økte kostøret, og jobbet med egne utfordringer. Erfaringer og resultater fra satsingen viser at små og enkle tiltak, som nødvendigvis ikke er så kostnadskrevende, kan føre til enda bedre måltidsopplevelser på avdelingene. Tilbakemeldingene er at måltidene generelt oppleves roligere og hyggeligere, og at beboerne, pasientene og pårørende nå er mer fornøyde. I rapporten finner dere konkrete eksempler fra avdelingene som viser hva de ulike institusjonene har jobbet med.

Resultatene fra piloten om valgfrihet i middag viser at både beboerne og medarbeiderne er positive til det å skulle velge mellom to retter til middag hver dag. I intervjuene fremhever både beboerne og medarbeiderne hvor viktig det er for beboerne å få muligheten til selv å velge og å oppleve reell innflytelse på hva de skal spise til middag, og gir inntrykk av at det bidrar til både matglede og bedre måltidsopplevelse.

Resultatene fra piloten med ansettelse av måltidsvert viser at både beboerne og medarbeiderne er positive til å ha måltidsvert på avdelingen, og gir tilbakemelding om at de ønsker at måltidsverten skal fortsette. I intervjuene kommer det tydelig frem at medarbeiderne opplever at måltidsverten bidrar til å løfte nivået på måltidene ved å pynte og anrette maten pent på tallerkenen, ved å lage ekstra sauser, krydre maten og inspirere og motivere medarbeiderne.

Satsingen ble gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av representanter ansatt ved SFF/USHT Oslo og avdeling for kvalitet og utvikling i Sykehjemsetaten.

Tiltak i Gode måltidsopplevelser:

  1. Fordeling av økt kostøre
  2. Kompetanseheving og erfaringsdeling
  3. Standard og prosedyrer for mat- og ernæringsarbeidet
  4. Nyhetsbrevet Ernæringsnytt
  5. Pilot valgfrihet i middag
  6. Pilot måltidsvert