Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Dentist and assistant in exam room with woman in chair

Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre

Publisert 25. mai 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Kartlegging av årsakene til at brukere i hjemmesykepleien i liten grad benytter seg av det offentlige tannhelsetilbudet.

Prosjektleder: Hilde Balstad
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2011
Ferdig: 2011

Fokus på hvordan tannhelsen og munnhygienen til brukere i hjemmesykepleien blir ivaretatt.

Finansiering

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Samarbeidspartnere

Helseavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Tannhelsetjenesten Oslo KF

Hensikt og mål

Å kartlegge årsakene til at brukere i hjemme-sykepleien i Oslo i liten grad benytter seg av det offentlige vederlagsfrie tannhelsetilbudet (Gruppe C2). Fokus på hvordan tannhelsen og munnhygienen til brukere i hjemmesykepleien blir ivaretatt.

Gjennomføring og resultater

Det er gjennomført to spørreundersøkelser i 15 bydeler i Oslo for å kartlegge årsakene til at brukere i hjemmesykepleien i liten grad benytter seg av det offentlige vederlagsfrie tannhelse-tilbudet. Dekningsgraden innen dette området har lenge vært lavere i Oslo enn på landsbasis. Utvalget av respondenter var utøvende syke-pleiere i hjemmetjenesten, og saksbehandlere/sykepleiere på bestillerkontorene. Det ble også gjennomført intervjuer av tann-pleiere som representerte alle distriktene i Tannhelsetjenesten Oslo KF. Alle de tre undersøkelsene hadde et fokus på hvordan tannhelsen og munnhygienen til brukere med vedtak på hjemmesykepleie var. Resultatene viste at den viktigste årsaken til lav dekningsgrad var systemsvikt i forhold til å informere brukerne om tilbudet. Det ble også avdekket at hjelpen til daglig munnhygiene hos de som hadde behov for det var et forsømt område.