Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: red tomatoes

Uten mat og drikke, duger helten ikke

Publisert 25. mai 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Ernæringskurs til alle ansatte i hjemmetjenesten, tilpasset målgruppene praktisk bistand og hjemmesykepleien.

Prosjektleder: Anne Marhe Sedlak og Eva Holm
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2011
Ferdig: 2011

Ernæringskursene skal øke kompetansen innen ernæring hos ansatte, og gi et nytt fokus på kosthold og helse. Kursene er tilrettelagt for at fagutviklingssykepleiere, eller sykepleiere med særskilt interesse for ernæring, kan holde kursene.

Gjennomføring

Kursene er tilpasset målgruppene praktisk bistand og hjemmesykepleien. I begge kursene tar vi for oss maten og næringsstoffene, deretter ser vi nærmere på de fysiologiske forandringer, sykdommer og anbefalte måltider. Kursenes varighet er 3,5 timer.

Bakgrunn for prosjektet

I 2009 kom nye nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring fra Helsedirektoratet, og i 2011 kom Nasjonalt råd for ernæring med kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Oslo så at det var nyttig å heve kompetansen hos ansatte, og å fornye fokuset på ernæring i hjemmetjenesten. Hjemmesykepleien og praktisk bistand gjør et stort arbeid innen ernæring blant mange brukere og det må derfor fokuseres på matens virkning på kroppen.

Nyttige lenker