Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Notebook pages with pen. Isolated over white

Dokumentasjon for å styrke miljøbehandlingen til personer med demens

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Gode tiltaksplaner skal sikre relevant dokumentasjon av miljøbehandlingen. Det skal bidra til å sikre miljøbehandlingen.

Prosjektleder: Ingunn Thoen ingunn.thoen@porsgrunn.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Telemark
Status: Avsluttet
Periode: 2013 -
Ferdig: 2013

Etter vår erfaring er det mye unyttig informasjon som dokumenteres. Det viktige kan bli borte i det uviktige. Usikkerheten rundt hvordan man best dokumenterer miljøbehandling er større enn hvordan man dokumenterer somatiske problemstillinger.

Mål og hensikt

Gi pleiepersonalet en felles forståelse for hva som er god dokumentasjon generelt, og hvordan bli sikrere og bedre i dokumentasjon innen miljøbehandling.

1. Hva er nødvendig og relevant dokumentasjon? (Hvorfor/For hvem dokumenterer vi?)

2. Hvordan dokumentere miljøbehandling?

3. Hvordan vurderes og dokumenteres samtykkekompetanse?

Tiltak og gjennomføring

  • Prosjektet gjennomføres i en skjermet enhet med syv pasienter.
  • Arbeidet utføres ved ghjelp av Langleys forbedringsmodell og Demings PDSA.
  • Prosjektgruppa startet med Medlectures-Online(ML-O) nettkurs om dokumentasjon av helsehjelp.
  • Gjennomgang av tiltaksplaner, med tanke på god beskrivelse av miljøtiltak.
  • Samtykkekompetansevurdering er en utfordring. Etter forelesninger med professor Paul Appelbaum prøves det nå ut å vurdere samtykkekompetansen til hver enkelt situasjon.

Resultat

  • Bedre og relevant skriftlig rapportering. Den muntlige rapporten har endret seg til mer refleksjon og drøftinger rundt pasienten, og formidling av observasjoner.
  • Samtykkekompetansevurderingen har blitt en integrert del av de ulike områdene i tiltaksplanen
  • Fagartikkel: https://sykepleien.no/forskning/2015/10/samtykkekompetanse