Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 509055912

Etisk kompetanse i kommunehelsetjenesten

Publisert 27. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Prosjektet skal gi økt kunnskap om helsearbeideres forståelse og opplevelse av etiske dilemma og samvittighetsstress i sykehjem og hjemmetjenesten.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenteret i Trøndelag (Verdal) USHT er samarbeidspartner.
Senter for omsorgsforskning, midt/Nord universitet er prosjektansvarlig.
Kontaktperson USHT: Bjørn Magne Lyngstad bjolyn@verdal.kommune.no

Finansieringskilde: Senter for omsorgsforskning, midt/Nord universitet, Verdal kommune, Steinkjer kommune og Regionalt Forskningsfond Midt- Norge.

Planlagte verktøy ved avslutning: Digital etisk minirefleksjon

ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Nord-Trøndelag
Status: Pågående
Periode: 01.01.2018 -31.12.2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

USHT Trøndelag (Verdal) ble invitert av Senter for omsorgsforskning, midt/Nord universitet til forskningssamarbeid om etikk i kommunehelsetjenesten. Temaet er viktig, og bakgrunnen er sammensatt. Endringer i samfunnsoppdraget, flere eldre og økte krav til velferd utfordrer bærekraften i de kommunale helsetjenestene. Ansatte opplever ofte at bemanningen ikke svarer til oppgavene og at arbeidet er etisk krevende. Sektoren utfordres allerede av høyt sykefravær, problemer med rekruttering og turn over i omsorgsyrkene. Både tilsyn med tjenesten og forskning viser at etikken kan være på strekk og at pasienter og brukere kan oppleve lite respektfull og omsorgsfull hjelp som kan knyttes til ansattes manglende evne til å håndtere etiske dilemmaer. For ansatte kan mangelfull håndtering av etiske dilemma knyttes til utvikling av utbrenthet og moralsk stress. Forskningsprosjektet, som er delfinansiert av Regionalt forskningsfond, og også inkluderer Verdal og Steinkjer kommuner, er et forprosjekt der målet er å skaffe et kommunalt kunnskapsgrunnlag slik at man i et større prosjekt kan undersøke sammenhenger mellom etisk kompetanseheving og arbeidslivshelse.

Mål

Formålet med prosjektet er å skaffe en kommunal situasjonsbeskrivelse av personellressurs, sykefravær, arbeidsmiljø og undersøke hva ansatte selv erfarer av etiske dilemma og samvittighetsstress. Pilotering av enkel teknologi til daglig etisk minirefleksjon er også inkludert. Kunnskapen skal brukes som et utgangspunkt og sammenligningsgrunnlag for en senere utprøving av systematisk etisk refleksjon i kommunen.

Metode / tiltak

Prosjektet består av fire arbeidspakker der aktivitetene innebærer innhenting av offentlig kommunal statistikk, intervju med ledere, fokusgrupper med ansatte, en elektronisk spørreundersøkelse og utprøving av en daglig digital etisk minirefleksjon.

Samarbeidspartnere

Senter for omsorgsforskning, midt/Nord universitet, Verdal kommune og Steinkjer kommune