Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: business women discussing notes

Kompetanseheving for personlig koordinator

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Temaene er knyttet opp til Individuell plan: ledelse av tverrfaglige prosesser, myndiggjøring av koordinator, ta ansvar i eget liv, IP-ansvarsgrupper og endringsarbeid hos brukere/hjelpere.

Prosjektleder: Mette B. Nilsen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vest-Agder
Status: Pågående
Periode: fra 2010 - Nye opplæringer hvert 2. år
Ferdig: 2010

Fem kommuner samarbeider med KS om kompetanseheving for personlig koordinator.

Finansiering

KS delfinansierer 50 000 til hver kommune

Samarbeidspartnere

KS, Utviklingssenter og representanter fra kommunene Søgne, Lindesnes, Mandal, Iveland og Songdalen.

Bakgrunn for prosjektet

Det er behov for kompetanseheving for personer som er i/eller skal inn i rollen som personlig koordinator.

Hensikt og mål

Kompetanseheving

Tiltak

Arrangere hel- og halvdagsseminar.

Gjennomføring og resultater

Der deltar en representant fra hver kommune samt en fra KS som danner en prosjektgruppe. Prosjektgruppen har planlagt aktuelle samlinger og tema på samlinger. Prosjektet har hatt 5 samlinger med kompetanseheving, 3 hele dager og 2 halve dager. Tema er knyttet opp mot rollen som personlig koordinator i arbeidet med individuell planSamlinger har vært holdt på UiA, i Mandal, Søgne og Songdalen. Evaluering så langt har vært bra. Mellom 30 – 60 har deltatt på samlingene og gitt gode evalueringer så langt.

Spredning

Prosjektleder og deltakere på samlinger har et ansvar å formidle videre i egen organisasjon