Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Sterk og stødig i Østfold

Publisert 27. september 2020 | Oppdatert 27. september 2020

Forebyggende treningsgrupper for eldre er etablert i noen kommuner. Dette konseptet bygger på at frivillige leder disse treningsgruppene, tett fulgt opp av fysioterapeuter.

Prosjektansvarlig: USHT Viken (Østfold)
Prosjektleder: Eivind Bjørnstad, eivind.bjornstad@io.kommune.no
Tema: Forebygging, aktiv omsorg,
Fylke: Viken (Østfold)
Status: Pågående
Periode: 2020-2021
Ferdig: 2021

Prosjektet bygger videre på at Sarpsborg kommune allerede har bygget opp kunnskap og instruktørgruppe i egen kommune. De har også utdannet instruktører og kommunale fysioterapeuter fra Halden kommune. Konseptet er bygget opp av Trondheim kommune NTNU og Pensjonistforbundet med midler fra Helsedirektoratet.

Det er gitt tilskudd til å videreføring tiltakene, som inkluderer videre spredning til andre kommuner i Østfold.

Hovedprosjektledere er fysioterapeutene Bergthora Thorsteinsdottir (mobilnr. 45 87 18 55) og Hannah K. Lorentzen (mobilnr. 40 44 83 62), koordinatorer/kursledere fra Sarpsborg kommune.

”Sterk og stødig” er et nasjonalt konsept for helsefremmende og fallforebyggende treningsgrupper for eldre, 65+. Modellen er utviklet i samarbeid mellom Kompetansesenteret for bevegelsesvansker og fall hos eldre / St. Olavs Hospital, NTNU, EU-nettverket ProFouND, Helsedirektoratet og utvalgte kommuner i Norge.