Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Styrke- og balansegrupper

Publisert 27. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Større satsing på forebygging og tidlig innsats er ønskede strategier for at brukere av helsetjenester i kommunen skal kunne bo hjemme lenger.

Prosjektansvarlig:

USHT Aust-Agder

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Aust-Agder
Status: Pågående
Periode: 2016 – 2018
Ferdig: 2018

Vedlikehold eller økning av funksjonsnivå er viktig for å redusere risikoen for fall og skader. Dette kan bidra til økt opplevelse av helserelatert livskvalitet og fremme lengst mulig selvstendighet i egen bolig. Vi ønsker å se nærmere på effekten av trening i Styrke og balansegruppene for de eldste hjemmeboende i Grimstad kommune.

Samarbeid med Senter for omsorgsforskning, sør 2016 – 2018.