Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Faggrupper i hjemmetjenesten

Publisert 25. mai 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Undersøker hvordan man kan bruke faggrupper til å heve kompetansen innenfor utvalgte områder hos en gruppe ansatte.

Prosjektleder: Marthe Hafstad Augdahl
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2011
Ferdig: 2011

Brukere i hjemmetjenesten er ingen ensartet gruppe. Vi har både gamle og unge brukere og de har mange ulike problemstillinger der vi bistår i det daglige. Prosjekt faggrupper ser på hvordan man kan bruke faggrupper til å heve kompetansen innenfor utvalgte områder hos en gruppe ansatte. Videre ser man hvordan disse kan brukes som ressurspersoner for øvrige ansatte i hjemmetjenesten.

Målet med prosjektet

Våre mål er å:

  • etablere gode nettverk der ansatte kan henvende seg til hverandre for å få hjelp med kompliserte pasientsituasjoner ved å delta i faggrupper som er etablert i tjenesten
  • styrke samhandlingen mellom Hjemmesykepleien i Bydel Bjerke og blant annet Oslo Universitetssykehus, Sykehjemsetaten, Høgskolen i Oslo og Akershus og eventuelt andre samarbeidspartnere.

Gjennomføring

Prosjektet er delt inn i tre faser:

Fase 1. Kartlegge hvilke faggrupper hjemmetjenesten i Bydel Bjerke har behov for å etablere.

Fase 2.  Se på hvordan faggruppene kan settes sammen slik at vi får en effekt av den kompetansehevingen som iverksettes, også utover hos de ansatte i selve gruppen. Se også på aktuelle oppgaver/fokusområder for hver faggruppe.

Fase 3. Danne faggrupper og starte gruppearbeid. Det settes opp en fast turnus for faggruppemøter. Det er viktig at de ansatte i størst mulig grad skal kunne delta på møtene.

Bakgrunn

Hjemmetjenesten har vært et lovpålagt tilbud i kommunene siden 1984. I løpet av denne tiden har tjenesten utviklet seg til å bli en svært avansert tjeneste med stadig større ansvarsoppgaver som tidligere ble ivaretatt av staten eller fylkeskommunen. Hjemmetjenesten tilbyr ikke bare tjenester til eldre, men er et tilbud til hele befolkning. Kravet til spisskompetanse på ulike plan har dermed økt.

Samarbeidspartnere

  • Hjemmetjenesten Bydel Bjerke
  • søknadskontoret
  • NAV i Bydel Bjerke
  • Oslo Universitetssykehus
  • Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Villa Derma.