Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Ferdighetssenter for helsepersonell i Røyken Kommune

Publisert 12. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Praksisnær tilnærming på kompetanseheving med sertifisering etter gjennomgått test. Starter med en teoridel og påfølgende praksisdel med simulering som avsluttes med en elektronisk test.

Prosjektansvarlig:

USHT Buskerud

Prosjektleder: Benedikte Jacobsen, Benedikte.jacobsen@royken.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: Mai 2016-
Ferdig: 2016

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å se om det er mulig å øke gjenkjennelsesfaktoren ved bruk av pasientcaser og simulering i primærhelsetjenesten. Skape en arena for aktiv læring på ulike prosedyrer. Samhandlingsreformen har ført til utfordrende pasienttilfeller, som igjen fører til rask tilpasning og oppdatering av kompetanse. 

Mål

Målet med prosjektet er å øke kompetansen til helsepersonell og skape mestring og trygghet for hver og en i situasjoner som oppstår i primærhelsetjenesten.

Tiltak og gjennomføring

Prosjektgruppen har satt sammen en grunnleggende ferdighetspakke for assistenter som omfatter praktisk stell, hygieniske prinsipper, forflytning og observasjoner og dokumentasjon. Det er her tatt utgangspunkt i Aldring og Helse.
Fallforebygging er ett av temaene som vi fokuserer på. Her er det tatt utgangspunkt i Pasientsikkerhetsprogrammet og bygget opp rundt to ulike case. Case er pasientgrupper som har høy grad av falltendens; Parkinson pasient og Apoplexia.

Palliasjon er et tema som bygger på medikamentskrinet. Intensjonen er å trygge både sykepleier og helsefagarbeider i sine vurderinger av pasienten og iverksetting av tiltak mot en palliativ pasient. Vi har en spesialavdeling innen lindring på sykehjemmet og et palliativt team i hjemmetjenesten. Spesialkompetansen skal deles med de avdelinger enheter i kommunen ved veiledning og case simulering, samt håndtering av utstyr.

Hver ansatt vil få et øvelseshefte som inneholder informasjon om de øvelsene som skal gjennomføres. Det er laget e-lærings tester som ansatte må bestå. Det er opprettet en web side på www.royken.kommune.no sin side, samt egen kalender for booking av tid til egen trening.
 

Resultat

Frem til nå har vi bygget opp et Ferdighetssenteret som åpnet den 17.januar 2017. Her er det opprettet et simuleringsrom som har muligheter for pasienttrening.

Samarbeidspartnere

Samarbeid mellom hjemmetjenester, sykehjem og legevakt.