Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Atlantic ocean iceberg

Kommunikasjon i klinisk praksis

Publisert 29. mars 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Å gjøre det lettere å snakke om de vanskelige tingene.

Prosjektleder: margareth.lien@drmk.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: Mai 2014 - 2015
Ferdig: 2015

Et arbeidskulturprosjekt gjennomført i 2013,  viste at det var behov for å bedre kommunikasjon og samhandling. Dette for å forebygge misforståelser, feilhandlinger og for å bedre helhetsforståelsen ved driften. Virksomheten har også mange ansatte med ulik kulturbakgrunn, noe som kan gi utfordringer knyttet til vaner, skikker og kommunikasjonsformer.

Prosjektet var grunnet i vår tro på at kommunikasjon er en ferdighet som må trenes på, og praktiske øvelser er derfor sentralt i opplegget.

Mål og hensikt

Vi ønsker å dreie kommunikasjonsmåten vår fra å være eksperten til at det er brukeren som er ekspert på eget liv. Brukeren skal være lengst mulig tilstede i eget liv med fokus på  rehabilitering og forebygging. I tillegg ønsker vi å ”skolere” ansatte i å ta opp samarbeidsproblematikk og ulike verdier/holdninger på en måte som gir verdi for bruker og bedrer arbeidsmiljøet.

Prosjektet startet med en to dagers ”kick off” samling på Huso Eventyrgård i Hemsedal hvor alle ansatte ble invitert til å delta. På Huso ble det lagt vekt på samhandling i nye omgivelser, undervisning innen kommunikasjon, verdier og holdninger samt praktiske øvelser. For de som ikke kunne delta på HUSO kjørte vi to oppsamlingsdager i etterkant.

77 av 94 ansatte har gjennomført opplegget.  

Prosjektet vil fortsette ved at virksomheten setter av 20 min ukentlig, ut 2014, til å gjennomføre ulike praktiske kommunikasjonsøvelser i grupper. Fem ulike temaer innen grunnleggende kommunikasjon vil gå igjen: Aktiv lytting, øving på å ta og gi kritikk, ulike roller og skille på disse, hvem er du i samtaler og den vanskelige samtalen.

Resultat

Prosjektet er ikke ferdig enda, men tilbakemeldingen fra deltakerne så langt har vært svært positiv.

Vi mener at prosjektet også vil virke forebyggende på sykefraværet samt øke nærværet og tilhørigheten i virksomheten.

Annet

NAV har bidratt med prosjektmidler i form av tilretteleggingstilskudd for å øke nærværet.