Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Woman in home office with paperwork using telephone

Omsorgsforløp på tvers

Publisert 19. desember 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Prosjektet ser på hvordan IKT tas i bruk for å utvikle et interaktivt studium som har en teoretisk og en praktisk dimensjon, og hvordan gjøre dette relevant og tilgjengelig.

Prosjektleder: Solrun G.Holm
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2011
Ferdig: 2011

  • Hvordan teknologier som eksempelvis webinar, blogg og wiki i tillegg til digital læringsplattform, LMS, kan utnyttes til å utvikle digitalt faginnhold i studiet.

Finansiering

  • Norgesuniversitetet
  • Universitetet i Nordland
  • UHT Nordland

Samarbeidspartnere

  • Ansatte ved Sykepleie og helsefag Universitetet i Nordland
  • ansatte i hjemmetjenesten i Vestvågøy, UHT Nordland
  • Vestvågøy og Sortland kommune.

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er Samhandlingsreformen som stiller særlige krav om kompetanseheving av helsepersonell i kommunene.

Hensikt og mål

  • Utvikle 3 - 6 fleksible moduler på totalt 60 stp for videreutdanning av helsepersonell, som skal bidra til å styrke kompetansen i, og kunnskapen om Åpen omsorg, pasientrolle og pasientforløp
  • Etablere en modell for videreutdanning i kommunehelsetjenesten (Åpen omsorg) som tilrettelegger for at store deler av studiet kan bruke egen arbeidsplass som læringsarena
  • Utvikle kunnskap om gode metoder for pasientoppfølging og tverrfaglig samhandling i ulike fagmiljøer og dele disse.

Spredning

Kunnskap og erfaring vil bli delt med andre i det kommende nettverket av kommuner med undervisningshjemmetjeneste status . Det vil også være aktuelt å presentere det på nasjonale og internasjonale konferanser.