Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 879005198

Kvalitet krever kunnskap – økt observasjonskompetanse i helsetjenesten

Publisert 25. oktober 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Målet er styrke ansatte sin kompetanse i systematisk klinisk observasjon og vurderinger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. På denne måten kan de tidligere identifisere en forverret pasienttilstand, og kunne videreformidle sine observasjoner og vurderinger videre til rette instans.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Møre og Romsdal. USHT er ansvarlige.

Dette er ikke et forskningsprosjekt, men studenter ved NTNU er koblet på for å skrive bl.a. bacheloroppgaver og det er også åpnet for masterstudenter.

Finansieringskilde: Prosjektmidler fra fylkesmannen

Prosjektleder: Torill Aarskog Skorpen: torill.skorpen@alesund.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Pågående
Periode: 2018 -
Ferdig: Eldre

Den demografiske utviklingen med flere eldre som har kroniske og sammensatte sykdomstilstander og funksjonssvikt, stiller krav til økt faglig observasjonskompetanse. Forskning viser at vi ikke har tilstrekkelig kunnskaper i kommunene i dag. Det vil derfor være behov for å øke observasjonskompetansen og lære gode kartleggings og vurderingsverktøy i møte med pasienten, samt hvordan kunne gjennomføre sikker muntlig kommunikasjon mellom helsepersonell. 

Mål

Målet for prosjektet er å styrke kvaliteten og ressursutnyttelsen i kommunehelsetjenesten i nye Ålesund. En forutsetning for å få dette til er å øke den kliniske kompetansen i sykehjem og hjemmetjenester. Dette vil kreve ulike kompetansehevende tiltak, involvering av allerede etablerte utviklingsprosjekter og prøve ut etablerte og nye teknologiske virkemidler.

Metode / tiltak

  • Spredning av tiltakspakken «tidlig oppdagelse av forverret tilstand» ved ProACT kurs. I november 2018 ble 18 ansatte fra fem kommuner utdannet til instruktører. De skal igjen holde kurs for andre ansatte i sin kommune.
  • Innkjøp av sekker med hjelpemidler som skal brukes av hjemmetjenesten slik at de kan utføre strukturerte observasjoner og målinger av pasientene.
  • USHT laget reklamevideo for masterutdanning i avansert klinisk sykepleie.
  • Etter hvert utvide satsingen til hele Møre og Romsdal.

Verktøy

Prosjektet tar i bruk:

  • Tiltakspakken i pasientsikkerhetsprogrammet «tidlig oppdagelse av forverret tilstand».
  • Kurskonseptet proACT blir tatt i bruk for å utdanne instruktører som skal bidra til spredning.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Ved å få økt den kliniske kompetansen og få kunnskap om gode metoder for kartlegging via scoringsverktøy, kan en oppnå stor grad av fagutvikling i hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Samarbeidspartnere

ProACT, NTNU, kommunene.