Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Vurderingskompetanse for helsefagarbeidere

Publisert 01. august 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Tre sykepleiere skal påta seg oppgaven å holde kurs i vurderingskompetanse for helsefagarbeiderne i kommunen. De nyutnevnte ProAct instruktørene har vært med Line Ek Andreassen fra USHT Buskerud for å se hvordan hun har gjennomført undervisningen. De har planlagt egen undervisning og fordelt oppgaver og lest seg opp på fagområdene.

Prosjektansvarlig:

USHT Buskerud – Bidrar med stimuleringsmidler og veiledning. USHT Buskerud samler prosjektledere, som mottar midler, til en felles arena for erfaringsdeling og hvor prosjektansvarlig presenterer sitt prosjekt for de andre.

Finansieringskilde: USHT, Nedre Eiker kommune.

Prosjektleder: diana.pareli@neiker.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: Høsten 2018. Avsluttet 31.12.2018.
Ferdig: 2018

Bakgrunn for prosjektet

Ønske om å heve kompetansen til helsefagarbeiderne. Pasienter kommer tidligere hjem fra sykehus. Det er komplekse sykdomstilstander som nå skal håndteres av hjemmetjenesten. Dette krever at helsefagarbeideren gjør gode vurderinger og kan sette inn riktige tiltak. Vi så at mange var usikre på sin vurdering.

Mål

Instruktørene skal gjennomføre opplæring i vurderingskompetanse hos alle helsefagarbeidere.

Tiltak og gjennomføring

Instruktørene skal lære seg undervisningsopplegget, planlegge undervisning, innkalle ansatte, organisere kursdagene og gjennomføre opplæringen.

Instruktørene har fått kompetanse på gjennomføring av kurset og fått oppdatert seg på det faglige innholdet. De sørger for at alle helsefagarbeidere og noen erfarne assistenter får 4 dager med undervisning og praktisk trening.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Instruktørene har utviklet seg gjennom å bli ansvarliggjort til å «lage» og gjennomføre et undervisningsopplegg for helsefagarbeiderne. De har økt sin fagkompetanse og formidlingskompetanse, samt lært hvordan man planlegger og organiserer fagdager.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Undervisningen som er utarbeidet ved USHT Buskerud er et faglig robust og anvendelig opplegg, som burde innføres ved alle kommuner og virksomheter. Ved å «adoptere» et ferdig program sparer man tid og ressurser i forhold til om man skulle laget dette selv. Samarbeidet med USHT Buskerud har vært viktig. Videre samarbeid vil gi oss, og andre kommuner mulighet for å dele undervisningsopplegg og erfaringer.

Vi ser at det er en god løsning å lære opp noen få nøkkelpersoner som videre skal ha ansvar for den totale opplæringen i virksomheten.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen og eventuelt andre utviklingssentre?

Involvering av nøkkelpersoner i andre virksomheter kan bidra til spredning av informasjon om kurset i kommunen.

USHT Buskerud bør gjennom sine informasjonskanaler formidle hva man oppnår med å gjennomføre kurset, at flere kommuner nå gjennomfører kurset.

Resultat

Instruktørene er trygge på å planlegge/organisere og gjennomføre 4 dager med vurderingskompetanse / kurs for ca 60 medarbeidere.

Samarbeidspartnere

USHT, fagrådgiver.