Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Opplæringspakke innen rehabilitering

Publisert 22. august 2011 | Oppdatert 10. mars 2020

En opplæringspakke på 4x2 timer er en perm som er laget ved hjelp av tidligere studenter på videreutdanning innen rehabilitering for fagarbeidere.

Prosjektleder: Mette B. Nilsen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vest-Agder
Status: Avsluttet
Periode: 2009 - 2010
Ferdig: 2010

Finansiering

Deltakere fikk fri for å jobbe med prosjektet. Noe ble gjort på fritiden.

Samarbeidspartnere

Janne Lossius, Anny S. Kvelland og Liv Heddeland som alle har tatt videreutdanning i rehabilitering for fagarbeidere. Berit Westby og Mette B. Nilsen som har videreutdanning innen rehabilitering fra Universitetet i Agder, samt var veiledere på studiet for fagarbeidere.

Bakgrunn for prosjektet

 I 2006-2007 ble det gjennomført en videreutdanning innen rehabilitering for fagarbeidere, hjelpepleiere og aktivitører i regi av Hovedundervisningssykehjemmet i Songdalen og NKS fjernundervisning. Det var behov for kompetanseheving innen rehabilitering og videreføring av elementer fra gjennomført videreutdanning innen rehabilitering for fagarbeidere.

Etter gjennomført videreutdanning var det flere av deltakerne som mente at kunnskapen måtte kunne komme flere til nytte, bare mindre omfattende enn en videreutdanning på 1 1/2 år. Hvorfor ikke bruke pensum fra videreutdanningen til å  lage en miniutgave på 4 x 2 timer? Det var allerede utviklet en opplæringspakke innen lindrende behandling med samme timeantall som hadde fått gode tilbakemeldinger.  

Det var viktig å få innspill fra dem som hadde gjennomført studiet for å si noe om hva som hadde vært nyttig og hva de kunne bruke i sin hverdag i tett samarbeid med andre og brukeren. Deltakere fra videreutdanningen ble derfor invitert til å delta i en prosjektgruppe som utviklet opplæringspakken, mens prosjektansvaretlå hos utviklingssenteret. I fellesskap med deltakere fra studiet ble fire ulike hovedtemaer valgt. Disse temaene dannet rammen for aktuelle temaer på opplæringspakken.

Hensikt og mål

Heve kompetansen til ulike faggrupper som jobber brukernært innen fagfelt rehabilitering.

Tiltak

Gjennomføre opplæringspakken med jevne mellomrom, f.eks annenhvert år.

Gjennomføring og resultater

Våren 2011: Gjennomført en interkommunal opplæring( tilbud til kommuner i Knutepunkt Sørlandet) for personer som jobber tett opptil brukere med store hjerneskader. De som deltok opplevde opplæringen som svært nyttig og at de ville få bruk for den i sin hverdag. Pakken er utarbeidet slik at hver kommune kan benytte den, er rettet mot både korttids/rehabiliteringsavdelinger og hjemmetjenesten og den gir grunnleggende innføring innen rehabilitering. 

Den ferdig utarbeidete opplæringspakken er ferdig utarbeidet inneholder informasjon om opplæringspakken, 4 PP-presentasjoner, støtteark til hver presentasjon, invitasjon til opplæring, kursbevis, evaluering, enkelt kartleggingsskjema Den er blitt solgt til 21 ulike kommuner hvorav flere er i gang med opplæring
 

Spredning

Den har blitt presentert på ulike samlinger i regi av Knutepunkt Sørlandet, Listerregionen og Austre Agder. I tillegg har den blitt presentert på nettsiden www.helsedialog.no og i Regionalt Lærings- og mestringssenter.