Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Vil du bidra til at det beste tilgjengelige forskningsgrunnlaget får nytteverdi i praksis?

Publisert 27. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Foto: Morten Wanvik. Vil du gripe stafettpinnen? Vil du være pådriver til utvikling og publisering av kunnskapsbaserte fagprosedyrer i samarbeid med Høgskole og helseforetak? Dersom vi deler kan vi unngå dobbeltarbeid i helsetjenesten.

Prosjektansvarlig:

USHT Hordaland

Prosjektleder: Kari Sunnevåg: Kari.sunnevag@bergen.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Pågående
Periode: 2014 –
Ferdig: Eldre

Bakgrunn

Bergen har utarbeidet kunnskapsbasert fagprosedyre. Fagprosedyrene er publisert på Helsebiblioteket www.fagprosedyrer.no. Hensikten med fagprosedyrearbeidet var å gi ansatte med eldre grunnutdanning kompetanseheving i hva kunnskapsbasert praksis (KBP) er og praktisk erfaring med å jobbe etter disse prinsippene.

Ansatte som fullførte 15 studiepoeng i KBP fikk bruke prinsippene i KBP til å utvikle fagprosedyrer i fagringer på bestilling fra etatsdirektørene. Fagringer er et godt verktøy for å anvende prinsippene i kunnskapsbasert praksis og for å implementere ny kunnskap i tjenestene.

Mål

Målet er at kunnskapsgrunnlaget ansatte tar sine beslutninger på er basert på den beste tilgjengelige kunnskapen og at vi hindrer uønskede hendelse og unødvendige innleggelser i spesialisthelsetjenesten.

Metoden og tiltakene bidrar til å innfri kravene i forskrift om ledelse og kvalitet i helse og omsorgstjenestene og er et godt verktøy for å oppnå en helhetlig helsetjeneste i tråd med den nye eldrereformen Leve Hele Livet.

Tiltak og gjennomføring

 1. Bergen kommune kjøpte en egen klasse «Bergensklassen» for ansatte (sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter) som fikk videreutdanning i Kunnskapsbasert praksis på Høgskolen i Bergen, Senter for kunnskapsbasert praksis høsten 2015.
 2. For å anvende teori til praksis ble det arrangert fagringer for Bergensklassen våren 2016. Målet var at deltagerne skulle utvikle kunnskapsbaserte fagprosedyrer rettet mot behov i praksis.
 3. Etatsledelsen bestilte problemstillinger til fagprosedyrene for sine tjenester.
 4. Fagringene hadde faste møter 1 dag per måned i 6 måneder der de fikk veiledning av Anne Dalheim, Helse Bergen /Folkehelseinstituttet i utarbeidelse av kunnskapsbaserte prosedyrer. De jobbet i tillegg selvstendig mellom fagringdagene.

Metoden for å utvikle kunnskapsbaserte fagprosedyrer er tilgjengelig i nettverk for fagprosedyrer på Helsebiblioteket. Metoden er tverrfaglig og et viktig virkemiddel for å forebygge uheldige variasjoner i helsetjenesten. Dette er helt i tråd med tiden og viktig tiltak for å etterleve bl.a. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og den nye eldrereform Leve hele livet.

Arbeidet med kunnskapsbaserte fagprosedyrer er viktig og bidrar til økt pasientsikkerhet.

Pasienter i kommunehelsetjenesten har samme krav på kunnskapsbasert behandling som pasienter i spesialisthelsetjenesten.

Metoden for å utarbeide kunnskapsbaserte fagprosedyrer finnes her http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/lage-og-oppdatere-fagprosedyrer 

Fagprosedyrene er tilgjengelig i lenker under:

 1. Permanent urinkateter – stell, skifte av pose, tømming av pose og blæreskylling hos hjemmeboende voksne
 2. Smittevernrutiner (basale) i hjemmebaserte tjenester - håndhygiene, beskyttelsesutstyr og avfallshåndtering
 3. Jebsen-Taylor håndfunksjontest - ergoterapeutisk kartlegging av barn med finmotoriske vansker
 4. Hoftesterk - treningsgruppe etter hoftebrudd
 5. Individuell plan (IP) i primærhelsetjenesten – hvordan sikre brukermedvirkning ved utarbeidelse av mål
 6. Implementering av kunnskapsbaserte fagprosedyrer i primærhelsetjenesten

Resultat

 1. 35 ansatte fullført 15 studiepoeng i KBP i 2015
 2. 22 ansatte fullførte fagringarbeid våren 2016
 3. Fem fagprosedyrer er utarbeidet og publisert på Helsebiblioteket:
 • Helsetjenester – 3 prosedyrer
 • Hjemmebaserte tjenester – 2 prosedyrer

Med dette arbeidet har de bidratt til at det beste tilgjengelige forskningsgrunnlaget får nytteverdi i praksis.

Prosedyren om Individuell Plan i primærhelsetjenesten – Hvordan sikre brukermedvirkning ved utarbeidelse av mål implementeres systematisk i tjenestene i Bergen som del av et eget prosjekt i perioden 2017-2018.

Arbeidet kan videreføres til hele landet. Les mer om kunnskapsbasert praksis her

Linker til artikler:

Fagprosedyre om håndfunksjonstest publisert på Helsebiblioteket

Gratulerer med kunnskapsbaserte fagprosedyrer for smittvern og stell av permanent kateter hos hjemmeboende

Gratulerer med utarbeidelse av kunnskapsbaserte fagprosedyrer i Bergen kommune

Samarbeidspartnere

USHT Hordaland har vært pådriver for fagringarbeidet i samarbeid med Bergen kommune, Helse Bergen, Senter for Kunnskapsbasert praksis og Folkehelseinstituttet.

 • Bergen Kommune
 • Høgskolen i Bergen v/Senter for Kunnskapsbasert praksis
 • Helse Bergen
 • Folkehelseinstituttet
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 

Foto: Morten Wanvik

KPB2x600.jpg

KBP3x600.jpg

KBP4x600.jpg