Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Forsvarlig medikamenthåndtering for pasienter med multidose i korttidsavdeling

Publisert 04. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Det skaper utfordringer i medikamenthåndtering som gjelder pasienter i korttidsavdeling som er utskrevet fra sykehus, men som ikke ferdig behandlet og som har multidose.

Prosjektansvarlig:

USHT Nordland: ansvarlig og eier av prosjektet

Prosjektleder: Tone Krüger Tone.kruger@vestvagoy.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: Oktober 2017 – mai 2018
Ferdig: 2018

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Utfordringen ligger i tidsbruk og forsvarlighet rundt håndtering av medikamenter: Det gjelder daglige endringer av medikamentliste og multidose og samstemming mellom fastlege, tilsynslege, sykehus, hjemmetjeneste og korttidsavdeling.

Mål

Det utarbeides en prosedyre som ivaretar forsvarlig medikamenthåndtering for denne pasientgruppen.

Metode / tiltak

 • Ny medikamentrutine for Vestvågøy sykehjem og ny konkretisert medikamentrutine for korttidsavdelingen
 • Endring av tidspunkt for utdeling av medikamenter i forbindelse med flytting av måltider
 • Pausing av multidose i en prøveperiode på seks uker
 • Plakat, iPad og innkjøp av luper med lys til medisinvogna
 • Endring av dager for dosettlegging
 • Flytting av oppbevaringssted for medisinvogner
 • Fokus på oppfrisking av kunnskap om legemiddelhåndtering

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Forbedringsmodellen ble brukt som grunnlag i prosjektet.

 • Etablert systematisk forbedringsarbeid med refleksjon som fører til regelmessig oppdatering og justering som følge av at flere tør og vil ta ansvar og initiativ til forbedring
 • Ny rutine for legemiddelhåndtering med økt flyt og oversikt
 • Reduksjon i antall avvik fordi årsakene til avvik er endret
 • Tidsbruk knyttet til legemiddelhåndtering er gått ned
 • Utgifter knyttet til legemiddelhåndtering er gått ned
 • Økt tilfredshet i personalgruppa

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Prosjektet har økt bevisstheten på og muligheter for forbedringsarbeid generelt i avdelingen.

Resultater

 • Ny rutine for legemiddelhåndtering med bedre flyt og oversikt
 • Økt bevissthet på forbedringsarbeid
 • Økt tilfredshet

Samarbeidspartner

Apotek1 ved farmasøyt.