Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: abacus on a white background

Læringsnettverk i riktig legemiddelbruk i Nordland

Publisert 04. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenestene i Nordland.

Prosjektleder: Stine Eltoft og Hilde Sollund
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: November 2014 - november 2015
Ferdig: 2015

Bakgrunn

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nordland har i oppgave å spre tiltakspakken til pasientsikkerhetsprogrammet for samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk til brukere av hjemmetjenestene i Nordland fylke.

Mål og hensikt

 • Komme i gang med systematisk og regelmessige gjennomgang av brukernes legemidler i et tverrfaglig team
 • Innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedringer lokalt i kommunene
 • Øke pasientsikkerheten til alle brukere av hjemmetjenestene
 • Økt kunnskap og kompetanse for hva angår legemiddelhåndtering hos ansatte i helse og omsorgstjenestene
 • Bedre samarbeid på tvers av faggrupper, innen fastlege, farmasøyt og sykepleiere
 • Samstemte legemiddellister mellom hjemmetjeneste, fastlege, sykehus, slik at dette vil komme brukeren av tjenesten til gode
 • Bygge broer mellom kommunene
 • Økt bevissthet og refleksjon i forhold til legemiddelhåndtering
 • Teamledere kan bli en del av et nettverk mellom hjemmetjenestene og fastleger for felles læring og erfaringsutveksling

Tiltak og gjennomføring

Det ble sendt ut invitasjon for deltakelse i læringsnettverk (LNV) Nordland og orientering om hva et læringsnettverk var, hensikt og mål, hvem som kunne melde seg på, forpliktelser og samarbeid datoer for samlingene m.m. Dette ble sendt ut til rådmenn, kommunalsjef, enhetsledere og avdelingsledere i 16 kommuner i Nordlig del av Nordland fylket.

Det ble gjennomført telefonrunder til alle 16 kommuner for dialog, motivering og tilrettelegging av etableringen for læringsnettverk Nordland.

Resultat

I læringsnettverk Nordland, hvorav 16 kommuner fikk invitasjon til deltakelser, var det seks kommuner som var påmeldt ved oppstart av 1. samling 22.11.2014.

Tverrfaglige team i deltakerkommunene har bestått av hjemmetjeneste, sykehjem og miljøtjeneste.

Fem kommuner har gjennomført hver sine oppsatte mål for perioden og presenter disse på 3. samling 22.4.2015.

Disse er:

 • Andøy kommune
 • Sortland kommune
 • Vågan kommune
 • Vestvågøy kommune
 • Øksnes kommune

Samarbeidspartnere

 • Deltakerkommuner
 • Pasientsikkerhetsprogrammet 24/7 I trygge hender
 • Lokal arbeidsgruppe med:
  • Apotek 1 - avdeling Leknes
  • Kommuneoverlege i Vestvågøy kommune
  • Sykehjemsoverlege i Vestvågøy kommune