Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Riktig legemiddelbruk ved Rossfjord sykehjem

Publisert 04. januar 2013 | Oppdatert 10. mars 2020

Systematisk gjennomgang av pasienters legemidler i tverrfaglig team

Prosjektleder: Mona Pedersen og Toril Bülow
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2012
Ferdig: 2012

Rossfjord sykehjem deltar i det nasjonale læringsnettverket «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» i samarbeid med USH Troms. USH Troms har tidligere gjennomført prosjektene En pille for alt som er ille og Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø. Prosjektet ved Rossfjord sykehjem er et pilotprosjekt med tanke på videre spredning til alle kommunene i Midt-Troms.

Hensikt og mål

Rossfjord sykehjem skal gjennomføre systematisk og regelmessig gjennomgang av 19 beboeres/pasienters legemidler med fokus på indikasjon i et tverrfaglig team bestående av sykepleier, lege og farmasøyt.

Prosjektet har følgende delmål:

 • Alle faste legemidler og behovsmedisin skal ha indikasjon påført i medisinkardex - mål 100 %
 • Andel langtidspasienter som skal ha hatt LMG siste halvår - mål 100 %
 • Andel pasienter som har en plan for oppfølging av legemiddelbehandlingen - mål 100 %
 • Få ned gjennomsnittlig antall faste medisiner med ATC-koder - mål 20 %
 • Samsvar av medisinliste på papir og elektronisk - mål 100 %
   

Tiltak

 • Prosjektgruppen blir en del av et nasjonalt læringsnettverk mellom utviklingssentre i Norge og får innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring lokalt
 • Prosjektgruppen deltar på tre nasjonale samlinger og arbeider lokalt mellom samlingene i henhold til lokal framdriftsplan
 • Opplæring av personalet i temaet ”Medikamentbruk hos eldre”
 • Systematisk kartlegging, observasjon og oppfølging av deltagende pasienter
 • Systematisk gjennomgang og seponering av medikamenter
   

Gjennomføring

Personalet på sykehjemmet, med sykepleiere og lege i spissen, er veldig motivert. Dette er ikke bare et prosjekt, målet er at dette skal bli en del av rutinene ved sykehjemmet. Det er spennende å jobbe tverrfaglig med lege, sykepleier og farmasøyt. Det er faglig lærerikt, og man får gode kunnskaper om legemiddelbehandling til eldre. Samarbeid med USH Troms som har erfaring fra to lignende prosjekt, er positivt i forhold til råd og veiledning.

Bakgrunn for prosjektet

Feil bruk av legemidler fører til unødvendige lidelser for mange pasienter i sykehjem. Helsetilsynet har funnet alvorlige mangler ved gjennomføring av legemiddelbehandling for pasienter i sykehjem (7/2010.) Studier viser legemiddelrelaterte problemer hos opptil 80 prosent av pasientene i både sykehjem og sykehus. Minst én av ti sykehusinnleggelser av eldre på medisinsk avdeling skyldes feil bruk av legemidler.

Spredning

Prosjektet ved Rossfjord sykehjem er et pilotprosjekt med tanke på videre spredning til alle sykehjemmene i kommunene i Midt-Troms. Planlegging av spredning vil starte høsten 2012.

Les om prosjektet på NRK Nordnytt Eldre blir friskere av mindre medisinering og Nordlys Fant vidunderkuren (pdf)