Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Pair of colorful Macaws parrots

Samhandling mellom lege og hjemmesykepleie

Publisert 12. februar 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Samarbeidsmøter mellom fastlegene og hjemmesykepleien for å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen til personer med demens.

Prosjektleder: cathrine.vilmhelmshaugen@drmk.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: 2012 - 2015
Ferdig: 2015

Legemiddelbehandling hos eldre kan være utfordrende på grunn av en rekke faktorer. Fysiologiske aldersforandringer og økt sykelighet gir redusert legemiddeltoleranse og økt risiko for bivirkninger. Mange diagnoser medfører ofte mange legemidler og dermed øker risikoen for interaksjoner. Drammen kommune gjennomførte i 2011 en kartlegging av legemiddelbruk hos alle sykehjemspasientene, og hos alle brukere hvor hjemme-sykepleien har ansvar for legemiddelhåndteringen. I denne kartleggingen kom det fram at hjemmeboende bruker i snitt flest legemidler og de bruker også flest risikolegemidler.

USHT Buskerud har siden oppstart hatt fokus på gode hjemmetjenester til personer med demens. En naturlig videreføring av dette er en tettere oppfølging av legemiddelbehandlingen hos brukere med demens, i det de ofte får utfordringer med å ivareta dette selv.

Hensikt og mål

Hovedmål for prosjektet er å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen hos hjemmeboende pasienter med demens.

 • Etablere samarbeidsarenaer mellom fastlege, hjemmesykepleie og farmasøyt.
 • Økt  kunnskap om legemidler og eldre med hovedfokus på personer med demens.
 • Systematiske observasjoner og dokumentasjon av effekt  og eventuelle bivirkninger av legemidler.
 • Utarbeide og implementere retningslinjer for videreføring av prosjektet i daglig drift.

Tiltak og gjennomføring

 • Utarbeide arbeidsverktøy og informasjonsmateriell.
 • Informasjon og undervisning i hjemmesykepleie-avdelingene.
 • Informasjon til fastlegene.
 • Identifisere og kartlegge aktuelle brukere.
 • Informere brukere og evt. pårørende.
 • Bestille tid hos fastlegen til samarbeidsmøte.

Innhold i møtet: Samstemme legemiddelkort, føre opp indikasjon for legemidlene, gjennomføre. legemiddelgjennomgang jfr. Ruhs

 • Samarbeidsmøte m. ansvarsavklaring.

Dokumentasjon i EPJ og videre oppfølging etter behov.

Resultat

Samarbeidsmøter mellom fastleger og hjemmesykepleie  er gjennomført hos ca 160 brukere. Farmasøyt har deltatt på samarbeidsmøtene hos 65 brukere.

Resultatene offentliggjøres i en rapport når prosjektet er ferdig.

Samarbeidspartnere

 • Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud, Ål
 • Sykehusapotekene AS