Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Barnepalliasjon

Publisert 07. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Hvordan kan vi tilrettelegge for at alvorlig syke barn kan være mest mulig hjemme hos egen familie?

Prosjektansvarlig:

USHT Vestfold er ansvarlig for dette prosjektet.

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder.

Oppstart høst -17. Foreløpig avslutning blir des -18. Mulig det blir søkt om forlengelse av prosjektet etter dette.

Prosjektleder: Anita Nilo ; anita.nilo@sandefjord.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vestfold
Status: Pågående
Periode: Høst 17 til des-18
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Det foreligger flere nasjonale føringer for ivaretagelse av alvorlig syke barn i kommunene. Siste nå er Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge uavhengig av diagnose (mars – 16): «Barn og unge i Norge med livstruende sykdom og deres familier bør tilbys palliativ oppfølging i henhold til WHOs definisjon og utdypning». Hva betyr dette for de kommunale tjenestene? Det er gjort lite arbeid på dette området og vi ønsker nå å se nærmere på dette.

Mål

  1. Oversikt over behov og ressurser

  2. Økt kompetanse innen barnepalliasjon hos ansatte i kommunene

  3. Gode samhandlingsrutiner mellom 1.- og 2. linjetjenesten

  4. Opprettelse av tverrfaglige interkommunale nettverk

Metode / tiltak

For å finne ut hvordan oppfølgingen av disse barna er pr i dag blir det viktig å få til en god kartlegging. Vi starter med åpne møter med aktuelle involverte parter, både innad i kommunen og  ved Spesialisthelsetjenesten. For å få med bruker perspektivet er det opprettet kontakt med støtteforening for kreftsykebarn og med barnepalliasjonsforeningen.

Dette arbeidet startet i jan -18 og vil være utgangspunktet vårt for videre tiltak utover året.

Erfaringer

Tenker å tilrettelegge for oppstart interkommunalt nettverk, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
Resultater og tiltak vil legges ut på nettsidene til USHT.

Samarbeidspartnere

Sentralsykehuset i Vestfold ved Barneavdelingen og Habilitering for barn og unge.