Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Winding Country Road through autumnal Landscape

Liverpool Care Pathway (LCP) - en tiltaksplan for å kvalitetssikre omsorg

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

LCP gir veiledning for pleietiltak, medikamentutdeling, psykisk støtte og ivaretakelse av pårørende.

Prosjektleder: Kamilla Steinsvåg
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vest-Agder
Status: Pågående
Periode: 2013-2014
Ferdig: 2014

Ved å etablere en tiltaksplan med en felles standard, vil en kvalitetssikre omsorgen ved at personalet observerer og arbeider ut fra systematiske prinsipper. LCP gir mulighet for å gi et tilnærmet likt tilbud til alle døende pasienter. Omsorg og behandling blir systematisk og mindre personavhengig. Kunnskap om palliasjon, medikamenter og tilgang på legeressurser er viktig for å øke kvaliteten på pleietilbudet.

Ved å etablere en tiltaksplan med en felles standard, vil en kvalitetssikre omsorgen ved at personalet observerer og arbeider ut fra systematiske prinsipper. LCP gir mulighet for å gi et tilnærmet likt tilbud til alle døende pasienter. Omsorg og behandling blir systematisk og mindre personavhengig. Kunnskap om palliasjon, medikamenter og tilgang på legeressurser er viktig for å øke kvaliteten på pleietilbudet.

Mål og hensikt

Målet med prosjektet er å kunne sikre en god avslutning på livet for pasient og pårørerende uavhengig av alder, diagnose og kommune.

Hensikten er å implementere bruk av LCP ved alle sykehjem i Vest-Agder (også hjemmetjenesten i små kommuner), gjennom opplæring av helsepersonell og forankring hos ledelsen i de ulike kommunene.

Tiltak og gjennomføring

 • Prosjektbeskrivelse og mandat er utarbeidet
 • Informasjon om prosjektet er gitt til de ulike kommunene
 • Rekruttert kommuner til deltagelse i prosjektet
 • Inngått avtaler med helse- og omsorgsledere på aktuelle sykehjem og eventuelt hjemmetjeneste
 • Opprettet LCP-ansvarlige på hvert sykehjem
 • Gjennomfører undervisning på sykehjem i deltakende kommuner
 • Gjennomfører erfaring for deltakende kommuner
 • Informerer om prosjektet til sykehjemsleger og fastleger i ulike kommuner

Enkelte kommuner har begynt å ta i bruk LCP.

Samarbeidspartnere

 • Helse- og omsorgsledere i alle kommuner i Vest-Agder
 • Universitetet i Agder- fagansvarlig lindring
 • SFK lindrende avdeling og lindrende team
 • Fylkesmannen i Vest-Agder
 • Helsedirektoratet
 • Interkommunalt fagnettverk i lindrende behandling og omsorg i Vest-Agder
 • Ressurssykepleiere i kreftomsorgen i Vest-Agder

Les mer om prosjektet på nettsidene til Songdalen kommune.