Alle prosjekter

Tema

Bilde: 1172913216

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Publisert 03. september 2020 | Oppdatert 03. september 2020

Gjøvikregionens 5 kommuner søkte tidlig i 2019 sammen med 6 kommuner i Lillehammerregionen om å bli tatt opp i nasjonalt program for velferdsteknologi.

Prosjektansvarlig:

USHT Innlandet (Oppland)

Prosjektleder: Geir Glomstad geir-olav.glomstad@gjovik.kommune.no
Tema: Velferdsteknologi
Fylke: USHT Innlandet (Oppland)
Status: Pågående
Periode: 01.03.2019 – 31.12.2020
Ferdig: 2020

Bakgrunn

Medlemskap i nasjonalt program for velferdsteknologi ble vurdert som et viktig insitament for mer effektivt å følge opp regional innsats på implementering av velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon. Etablering av et interregionalt samarbeid med Lillehammer regionen ville dertil forsterke arbeidet med velferdsteknologi ytterligere gjennom etablering og gjennomføring av  flere tilleggsaktiviteter.

Mål

Hovedmålet er å kjøre kommunene gjennom prosessveiledningen i nasjonalt velferdsteknologiprogram og gjennom dette forsterke, samordne og effektivisere innføring av velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon både regionalt og interregionalt.

Metode / tiltak

Ved prosjektets oppstart ble det utarbeidet en interregional gjennomføringsplan for deltagelse i nasjonalt velferdsteknologiprogram, samt flere konkrete aktiviteter for å forsterke det interregionale samarbeidet.

Prosjektet løper foreløpig ut 2020.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Prosjektet har i høy grad bidratt til å heve kunnskapsnivået innenfor velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon hos alle involverte prosjektledere og prosjektdeltakere.

Resultater

Prosjektet har gitt konkrete resultater i form av samordnet innsats på velferdsteknologi regionalt og interregionalt, etablering av nye samarbeidsprosjekter, kompetanse- og kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling.

Finansieringskilde

Helsedirektoratet, Fylkesmannen Innlandet