Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 915999954

Universell utforming og velferdsteknologi - undervisningspakke

Publisert 23. mai 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland har utviklet en undervisningspakke om universell utforming og velferdsteknologi. Sikte målet har vært å sette tenkning om universell utforming i fokus for den velferdsteknologiske utviklingen.

Prosjektansvarlig:

USHT Hordaland

Finansieringskilde: BUF direktoratet og Husbanken

Prosjektleder: Per Waardal Per.waardal@bergen.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: 2017 - 2018
Ferdig: 2018

Tilrettelegging og utvikling av velferdsteknologiske løsninger er ofte kompliserte, og ikke alltid lett tilgjengelig hverken for bruker, pårørende og tjenestene. Vi vil sette tekning om universell utforming på dette feltet på dagsorden i forhold til opplæring og undervisning, og i kontakter med leverandører.

Mål

Øke kunnskap og forståelse om sammenhenger mellom universell utforming og velferdsteknologi.

Tiltak og gjennomføring

Undervisningspakken er utviklet i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet. Den er utviklet i tre trinn, og er gjennomført som del av etablerte nettverkssamlinger for kommuner i Hordaland.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Undervisningspakken har lansert og sammenstilt kunnskap om universell utforming, tilpasset velferdsteknologi.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Undervisningspakken er godt mottatt og er tilgjengelig for alle på utviklingssenteret sine nettsider.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen, eventuelt andre utviklingssentre?

Undervisningspakken skulle i utgangspunktet lanseres for alle kommuner på Vestlandet, men har av kapasitetsmessige grunner bare blitt gjennomført i Hordalandskommunene i prosjektperioden.

Resultater

Undervisningsopplegget kan anbefales for videre bruk, og kan tilpasses eksisterende nettverk og fagdager i velferdsteknologi.

Forslag til undervisningspakke over tre trinn er lagt inn i sluttrapporten.

Samarbeidspartnere

Høgskolen på Vestlandet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.