Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

"Fullt mulig" - Rekruttering av frivillighet til hjemmeboende eldre

Publisert 15. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Å skape et miljø og en møteplass for frivillighet rettet mot hjemmeboende eldre i Bydel Bjerke. Med dette kan man forebygge ensomhet, både hos brukerne og frivillige.

Prosjektleder: Linn Beate Sinding-Larsen, linn.sinding.larsen@bbj.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: September 2013 - juni 2015
Ferdig: 2015

I 2012 fikk UHT Oslo midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å kartlegge frivillighet opp mot brukere av hjemmetjenesten i hele Oslo. Som en oppfølging av denne kartleggingen var UHT med på å utvikle en 5-trinns oppskrift for hvordan man kan starte opp med frivillighet i kommuner. Neste naturlige skritt var å teste ut oppskriften i bydel.

Mål og hensikt

Forebygge ensomhet blant eldre hjemmeboende ved at de får bistand til aktiviteter eller oppgaver av frivillige og å få hjemmetjenesten til å rekruttere brukere. Dette kan gi hjemmeboende eldre økt livskvalitet og på sikt føre til at de bor lenger hjemme.

Å utøve frivillighet kan også være en måte å forebygge ensomhet i bydelen, da mange sitter hjemme med mye ubrukte ressurser.  Vi ønsker å få tak i disse personene slik at de kan få følelsen av å bety noe gjennom å bistå andre.

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet går ut på å prøve ut 5-trinns oppskrift for rekruttering av frivillige, tidligere utviklet av UHT Oslo til hjemmeboende eldre med hjemmetjenester i Bydel Bjerke.

Slik engasjerer du frivillige

I første omgang bestod arbeidet i å planlegge og arrangere en aktivitetsdag for Eldre 60+ i Bydel Bjerke. Aktivitetsdagen ble annonsert i lokalavisen med ønske om hjelp fra frivillige. Ingen frivillige meldte seg på bakgrunn av denne annonsen.

I forbindelse med aktivitetsdagen ble det også frivillighetskoordinatorens oppgave å planlegge og organisere en tur til Bjerkedalen park og Lilloseter for hjemmeboende eldre som ikke kommer seg ut på egenhånd. Turen ble gjennomført i samarbeid med UHT Oslo, hjemmetjenesten og Lillomarka Sportshytte.  Hjemmetjenesten rekrutterte til sammen 17 brukere til turen, vi hadde opprinnelig mål om å få med 10.  Dette var 17 brukere som normalt ikke kommer seg ut uten hjelp, alle var avhengig av ganghjelpemidler.

En lignende aktivitetsdag skal også arrangeres høsten 2014 med hjelp av de frivillige som har blitt rekruttert siste året.

Resultater

Vi hadde ved årsskiftet 2013/2014 klart å rekruttere 6 frivillige som vi kom i gang med å bruke fra januar 2014.

For å beholde de frivillige blir det en gang i måneden arrangert «Frivillig lunsj». Disse frivillige er rekruttert ved at de tidligere har arbeidet i hjemmetjenesten, eller gjennom anbefaling fra ansatte som arbeider der nå. På «Frivillig lunsj» er det rom for at de frivillige, og eventuelt nye som ønsker å være frivillig, kan komme og få lunsj og ta opp ting de lurer på i forbindelse med frivillighet. Frivillighetskoordinator er til stede hver gang. Målet er å skape et møtepunkt for frivillighet i Bydel Bjerke og er en fin måte å bli kjent med de frivillige på.

Hjemmetjenesten sørger nå for jevnlig rekruttering av oppdrag. Vi hadde i utgangspunktet tenkt at de frivillige kunne være besøksvenner, men har måttet begrense tilbudet til følgetjenester til lege, sykehus og tannlege for at flere brukere kan få hjelp.

En annen viktig erfaring vi har fått gjennom prosjektet er viktigheten av kvalitetssikring av de frivillige, fordi brukerne vi ønsker å nå er en svært marginal og sårbar gruppe. Dette gjøres gjennom jevnlig kontakt med de frivillige, brukerne og pårørende. Selv om det er svært utfordrende å rekruttere frivillige er det viktig at man stiller krav og ikke er åpne for alle henvendelser.

Prosjektet skal videreføres til 2015 med nye midler tildelt fra Fylkesmannen i Oslo.

Samarbeidspartnere

Hjemmetjenesten bydel Bjerke og Bjerke Nærmiljøsenter.